WPCS verklaring betreffende registratie van EU-pony’s

0
1289
vóór 31 december

Na het vertrek van het VK uit de EU, na de Brexit, is de Welsh Pony en Cob Society (WPCS) niet in staat om legaal paspoorten te verstrekken voor Welsh pony’s en Cobs die in EU-lidstaten zijn gevestigd.

Echter, de Society is zich ervan bewust dat WPCS-leden en fokkers uit EU-landen het moederstamboek willen blijven steunen en dat ze de raskenmerken voor toekomstige generaties willen blijven bewaken. Vandaar dat het WPCS aan een oplossing werkt om die fokkers in staat te stellen hun pony’s te blijven registreren.

De Society is voortdurend in gesprek met de regering van Wales, als de wetgever van het paspoort, om te kijken naar manieren om de registratie in het WPCS Stamboek, van niet in de VK geboren of gevestigde dieren, mogelijk te maken.

We snappen dat de fokkers, in deze onzekere tijden, snel antwoord willen op hun vragen. De WPCS biedt de geruststelling dat er alles aan wordt gedaan om een hoed toekomstperspectief te vinden.

Zodra er overeenkomst is wat betreft de haalbaarheid, praktische en juridische aspecten, zal de Society dit mededelen.

In de tussentijd moeten fokkers uit EU-landen de paspoorten voor hun Welsh pony’s, Cobs en partbreds aanvragen bij een dochtervereniging in land van herkomst.

Originele Engelstalige versie

Statement wpcs:
Overseas Registrations

A statement in response to queries from Non-UK breeders of Welsh Ponies, Cobs and their partbreds.

Following the UK’s departure from the EU, post Brexit, the Welsh Pony and Cob Society is unable to legally produce passports for Welsh Ponies and Cobs domiciled in EU member state countries.

However, mindful of those WPCS members and breeders, from within the EU countries who wish to continue to support the mother Society, and to ensure the cohesive gathering of the pure-bred gene pool for future generations, the Society is working on a way forward to enable those breeders to continue to register their stock.

The Society has been in constant discussion with the Welsh Government as the Passport legislator, to look at ways to enable the continuation of registering and recording animals in the Welsh Stud book who are not based or bred in the UK.

Whilst empathising with those breeders who would like a quick answer to their queries in these uncertain times, the WPCS would like to offer reassurance that every effort is being made to find a future-proofed way forward.
An announcement will be shared as soon as the feasibility, practical and legal aspects have been agreed.

In the meantime, breeders in EU countries should passport their Welsh ponies, Cobs and Partbreds with the daughter societies in their country of origin.