Ledenraad

Voorzitter Henriette Fraser – Storm de Grave, bereikbaar via 06-41226921 ledenraad.voorzitter@nwpcs.nl

Secretaris

Melissa Mol
06-10275738
ledenraad@nwpcs.nl

Afdeling Noord

Vacant

Esther van Riet
06-14221433
esthervanrietwg@gmail.com

Jan Tienstra
06-13385252
jantienstra@gmail.com

Afdeling Midden


Leny van Beek
06-11334224
dijksingel@ziggo.nl

Jan van Drie
06-41213781
stalbijsterhof@solcon.nl

Jan Jukema
06-20710350
js.jukema@tiscali.nl

Erik van Lente
06-10329706
je_l_vanlente@telfort.nl

Thijs Reef
06-38435450
thijsreef@gmail.com

Vacant

Afdeling Zuid
Vacature

Kitty Jonker
06-20499715
kittyjonker63@gmail.com

Pim van Welie
06-48602103
pimvanwelie@gmail.com