Fokplan

In 2008 heeft het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek een laatste versie van het fokplan vastgesteld. Dit fokplan geeft (1) een beschrijving van de wijze waarop veulens, merries en hengsten worden geregistreerd, (2) een beschrijving van de wijze waarop merrie- en hengstenselectie plaatsvindt, (3) formuleert fokdoelen binnen de rasbeschrijvingen die het WPCS (moederstamboek) hanteert en (4) van daaruit aandachtspunten per sectie geeft. Om het fokplan het gewenste richtinggevende en ondersteunende karakter te laten behouden is het noodzakelijk de ontwikkelingen in de fokkerij regelmatig in kaart te brengen, te analyseren en te bespreken. Daartoe is in het fokplan van 2008 vastgelegd dat het Bestuur elke twee jaar besprekingen met leden/fokkers per sectie worden zal beleggen. Als de uitkomsten van deze besprekingen daartoe aanleiding geeft zal het fokplan worden bijgesteld. Deze aanpassingen worden in de Ledenraad besproken en vastgesteld. Het toegankelijk en betrouwbaar maken en houden van geautomatiseerde bestanden is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Nadat er in december 2011 fokkersbijeenkomsten per sectie plaatsgevonden hebben waarbij er per sectie/fokrichting een evaluatie plaatsgevonden heeft van de in 2008 gestelde aanbevelingen heeft er een actualisering van het fokplan plaatsgevonden. Aan dit fokplan 2012 is een veterinaire paragraaf toegevoegd.