Predicaten

VERNIEUWD NWPCS PREDICATEN SYSTEEM 2018

Klik hier voor het PDF bestand »

Wilt u een aanvraag doen voor het predicaat Sport of Prestatie dan kunt u dat schriftelijk/digitaal doen. Hiervoor zijn de volgende gegevens benodigd:

  • Het originele registratiebewijs (het losse vel van A4-formaat)
  • Bewijs van het sport resultaat (uitdraai KNHS)
Of vermelding om welke nakomelingen het gaat, zo mogelijk met behaalde resultaten
(prestatie)
  • Twee foto’s van de pony voor publicatie in het Welshmagazine.
  • Kort verhaaltje over de pony