Predicaten

VERNIEUWD NWPCS PREDICATEN SYSTEEM 2018

Nieuw ten opzichte van het voorgaande stelsel

  1. Het voorlopig-Keur predicaat wordt omgezet naar Keur.
  2. Het predicaat Keur wordt omgezet naar Kroon.
  3. Nieuw voor hengsten: a. Ster predicaat voor de betere hengsten die in tweede bezichtiging zijn gekomen doch niet in het hoofdstamboek als stamboekhengst worden ingeschreven b. Excellent predicaat voor stamboekhengsten op basis van sportprestaties van nakomelingen
  4. Nieuw predicaat merries en hengsten: excellent, op basis van sportprestaties van nakomelingen
  5. De puntentelling die onderliggend is voor de predicaten Prestatie, Excellent, Preferent en Elite

Klik hier voor het PDF bestand

Wilt u een aanvraag doen voor het predicaat Sport of Prestatie dan kunt u dat schriftelijk/digitaal doen. Hiervoor zijn de volgende gegevens benodigd:

  • Het originele registratiebewijs (het losse vel van A4-formaat)
  • Bewijs van het sport resultaat (uitdraai KNHS)
Of vermelding om welke nakomelingen het gaat, zo mogelijk met behaalde resultaten
(prestatie)
  • Twee foto’s van de pony voor publicatie in het Welshmagazine.
  • Kort verhaaltje over de pony