Medische bijlage

Volgens de huidige regelgeving dienen alle paarden & pony’s een medische bijlage in het paspoort te hebben. U kunt het paspoort van uw pony controleren op de aanwezigheid van de pagina’s “Medische Behandeling”. Deze kan op twee plekken aanwezig zijn

Oudere paspoorten: 

Geheel achterin na de pagina’s 26 treft u de pagina’s A t/m D aan.

Paspoort uitgegeven na 2004
In deze paspoorten is de Medische behandeling reeds opgenomen in het document. 
Deze vindt u terug op pagina 27.

Paspoort uitgegeven na 2009
In deze paspoorten is de Medische behandeling reeds opgenomen in het document. 
Deze vindt u terug op pagina 26.

Mocht u in het paspoort van uw pony de medische behandeling niet aantreffen dan beschikt u over een incompleet paspoort. Er zal dan een nieuw paspoort aangevraagd moeten worden. Het originele paspoort stuurt u samen met een aanvraagformulier aan ons toe. Er zal een nieuw compleet paspoort worden afgegeven voor uw pony. Het formulier kunt u opvragen bij het stamboekkantoor.

Heeft u een paspoort welke is uitgegeven door een andere instantie dan het NWPCS dan kan het NWPCS dit document niet aanpassen. U zult zich dan moeten richten tot de uitgevende instantie in binnen- of buitenland welke het paspoort heeft verstrekt.