Registreren en Chippen

Er zijn verschillende mogelijkheden om pony’s te registreren bij het NWPCS.

  • Nagekomen registratie
  • Import registratie
  • Paspoort zonder vermelding afstamming

Voor alle pony’s welke met afstamming worden geregistreerd geldt dat zij aan diverse regels moeten voldoen om te kunnen worden geregistreerd in het veulenboek in de secties A, B, C, D, NWR of WPBR.

NAGEKOMEN REGISTRATIE

Pony’s worden onder normale omstandigheden aangemeld in het jaar van geboorte door middel van een origineel geboortebericht. Het is mogelijk dat dit door omstandigheden niet is gebeurd. Het NWPCS biedt de mogelijkheid om een pony te registreren met afstamming buiten het geboortejaar. Wij spreken hierbij over een nagekomen registratie.

Echter is het daarbij een DNA-onderzoek verplicht waardoor de kosten voor registratie aanzienlijk hoger uitkomen. Zonder dit DNA-onderzoek is het niet mogelijk om de afstamming te registreren. Ook zal de pony gechipt moeten zijn (of worden). Voor de pony zal een paspoort en registratiebewijs worden afgegeven.

Het is mogelijk om een pony te registreren middels een nagekomen registratie indien een of beide ouderdieren bekend zijn. Het is helaas niet mogelijk om middels DNA-onderzoek de ouders te achterhalen. U kunt vooraf informeren bij het stamboekkantoor wat de registratiemogelijkheden zijn voor uw pony middels de informatie welke bekend is van de afstamming.

IMPORT REGISTRATIE

Uw pony heeft reeds een paspoort en/ of registratiebewijs waar de afstamming in is geregistreerd. Het is mogelijk om tevens de pony te registreren bij het NWPCS mits deze aan de inschrijfvoorwaarden voldoet. Eventueel kunt u vooraf informeren bij het stamboekkantoor of registratie voor uw pony mogelijk is. Om de pony te registreren is een kopie van het paspoort en/ of aanwezige registratiebewijs van de pony benodigd. Wij adviseren u om deze aangetekend te verzenden. Tevens daarbij uw verzoek tot registratie bij het NWPCS. Het NWPCS zal een registratiebewijs verstrekken naast de aanwezige documenten.

PASPOORT AANVRAGEN ZONDER VERMELDING AFSTAMMING

Naast de registratie met afstamming biedt het NWPCS tevens de mogelijkheid om een paspoort aan te vragen voor een pony waarvan de afstamming niet bekend is. De pony zal moeten worden gechipt. De verklaring van dierenarts van het chippen kunt u opsturen naar het NWPCS. Er zal een paspoort worden afgegeven.

CHIPPEN

Het chippen is een wettelijke verplichting via het ministerie. Het chippen vindt plaats om alle pony’s te registreren en vervolgens weer te kunnen herkennen.
U kunt uw pony door medewerkers van het Stamboek laten chippen. Ook kunt b.v. uw dierenarts laten chippen. U moet dit dan wel via het Stamboekkantoor laten verwerken in de documenten van de pony via het stamboekkantoor.

Voor nadere informatie verwijzen we u naar de volgende website: 
www.nl-paardenpaspoort.nl

Volgens de huidige wetgeving moeten alle paarden en pony’s gechipt zijn. Daarnaast dient er ook een paspoort bij elke viervoeter aanwezig te zijn.
Is uw pony nog niet gechipt dan kunt u dit laten doen via uw dierenarts. Ook is het mogelijk dat een van de consulenten van het stamboek uw pony komen chippen. Het kan en mag beide.
Vervolgens moet de chip nog geregistreerd worden in de originele papieren van de pony. Pas dan is alles afgerond en kunt u volledige gegevens tonen bij eventuele controle.

GECHIPT DOOR DIERENARTS:

Voor registratie van de chipgegevens moeten de originele documenten worden opgestuurd. Dat wil zeggen het registratiebewijs en het paspoort als deze aanwezig is. Daarnaast moet de dierenartsverklaring worden meegezonden. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat het chipnummer echt bij uw pony hoort. Ook de ontvangen stickers moeten eveneens opgestuurd worden.
Na ontvangst van deze gegevens zal het chipnummer ( transpondernummer) worden geregistreerd en gecontroleerd. Een paspoort wordt gemaakt als de pony deze nog niet heeft.
Als u uw pony ook op uw naam geregistreerd wenst te hebben zal dit er bij vermeld moeten worden. Dit omdat dit niet verplicht is en daarom niet automatisch gedaan wordt.

GECHIPT DOOR CONSULENT VAN HET STAMBOEK:

De consulent zal na afspraak uw pony komen chippen. Het originele papier van de pony zal worden ingenomen. Deze wordt door de consulent met de chipgegevens opgestuurd naar het stamboekkantoor. Als de pony reeds een paspoort heeft zal deze worden afgestempeld door de consulent. Het paspoort zal alleen worden ingenomen als er wijzigingen moeten worden aangebracht in de gegevens van de pony zelf.