Duplicaat

Om een duplicaat aan te vragen dient u het duplicaat formulier in te vullen en te laten ondertekenen door een dierenarts of paspoortconsulent en met de door ons gevraagde bescheiden in te dienen. Na retour ontvangst van het ingevulde formulier zullen wij beoordelen of we uw aanvraag in behandeling kunnen nemen. Mocht dit niet het geval zijn dan krijgt u van ons bericht met een onderbouwing waarom de aanvraag niet in behandeling genomen kan worden.

Als het aanvraagformulier compleet is ingevuld en alle bescheiden zijn aangeleverd dan kunt u het betreffende document binnen enkele weken retour ontvangen. Alle kosten ter verkrijging van een duplicaat zijn volledig voor rekening van de aanvrager.

Bij toezending van dit aanvraag formulier, verzoeken wij u duidelijke kleurenfoto’s van het betreffende paard bij te voegen, te weten:

  • Van de gehele pony
  • De voorzijde van het hoofd
  • De benen
  • Bij ontbreken van de foto’s kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen.
  • De foto’s worden niet aan u geretourneerd, zij blijven als “bewijsmateriaal” in ons bezit.

Voor een snellere afwerking verzoeken wij U een plukje manen in een haarzakje te retourneren met de aanvraag (voor eventueel DNA onderzoek).

Het NWPCS is gerechtigd een DNA-onderzoek verplicht te stellen alvorens over te gaan tot afgifte van een vervangend registratiebewijs / paardenpaspoort aan de aanvrager.