Registratie stalnaam

Een stalnaam kan worden geregistreerd bij het NWPCS. Deze stalnaam is strikt persoonlijk en mag niet door anderen worden gebruikt mits daar schriftelijk toestemming voor is gegeven.

Er zal bij de aanvraag van een stalnaam worden gecontroleerd of deze niet reeds in gebruik is bij het NWPCS of in Engeland bij het WPCS (moederstamboek). Tevens mag de gevraagde stalnaam niet teveel overeenkomsten vertonen met een reeds bestaande stalnaam.

Een stalnaam wordt voor onbepaalde tijd geregistreerd. De registratie komt alleen te vervallen als de houder van de stalnaam dit schriftelijk aangeeft. Tevens zal de stalnaam worden geregistreerd bij het CPR ( Central Prefix Register) in Engeland. Het is niet toegestaan om leestekens of spaties te gebruiken in de stalnaam.

Uw aanvraag zal daarom tevens door het CPR beoordeeld worden. Zij maken de definitieve beslissing of de door u opgegeven stalnaam opgenomen kan worden. Om de aanmelding van uw stalnaam correct te kunnen verwerken willen wij u vragen om het aanvraagformulier in te vullen en retour te zenden aan het stamboekkantoor.

Heeft u vragen over bovengenoemde procedure of wenst u hulp bij het invullen van het formulier dan kunt u terecht op het stamboekkantoor.