Brexit informatie verstrekt door RVO

0
1308
Brexit

Beste leden,

Omdat er nog veel onduidelijkheid is en er geluiden opgingen dat de informatie die wij hadden verstrekt niet correct was, wilden we u bijgevoegde brief, afkomstig van de Rijksdienst Voor Ondernemerd Nederland (RVO) niet onthouden. RVO heeft inmiddels deze brief aan alle stamboeken in Nederland verstuurd.

Fokorgaan in derde landen

De WPCS kan via een procedure bij de bevoegde autoriteit in het Verenigd Koninkrijk (VK) op de lijst fokorganen in derde landen kan komen te staan. Dit is een aparte procedure, maar hoe deze verloopt en hoe lang dit duurt is bij ons niet bekend. Het kan zijn dat de WPCS op 1 januari 2021 nog niet op deze lijst staat.

Registratie in het stamboek

Pas als zij op deze lijst staan, kunnen zij zoötechnische certificaten uitgeven en daarmee kunnen dieren met een Brits paspoort weer geregistreerd worden in één van de hoofdsecties van een stamboek (lees sectie A, B, C, D, WPBR) binnen de Europese Unie, dus ook bij het NWPCS. Dit is waar de RVO in haar brief ook voor waarschuwt.

Identificatiemiddel

Wel is het VK paspoort, als de WPCS op 21-01-2021 nog niet op de lijst fokorganen in derde landen staat, nog geldig is als identificatiemiddel. Er kan dus gewoon mee gereisd worden en deze wordt erkend als document ter identificatie.

Veulens

Ook veulens die in 2021 geboren worden uit dieren met alleen een VK paspoort (lees alleen WPCS registratie) kunnen niet ingeschreven worden in één van de hoofdsecties zolang de WPCS niet op de lijst als fokorgaan in een derde land opgenomen is! Echter de dekbonnen van hengsten met een VK registratie en licentie die een merrie gedekt hebben die wel is ingeschreven in één van de hoofdsecties van het stamboek kunnen wel geregistreerd en opgenomen worden in het stamboek.

Stamboek van oorsprong

Dan het feit dat het stamboek van oorsprong (lees moederstamboek) te allen tijde deze status behoudt. Dit betekent dat de WPCS het stamboek is wat de Welsh Pony & Cob heeft ondergebracht in een stamboek en dit ook hebben opgericht. Dit betekent niet dat ze hierdoor extra rechten en plichten hebben nadat de VK de EU heeft verlaten. Ook hier hebben we veel onduidelijkheid over gezien en daarom hebben we dit specifiek nagevraagd ter verduidelijking.

We hopen hiermee een deel van onduidelijkheid is weggenomen, maar mocht u vragen hebben, kunt u ze sturen naar bestuur@NWPCS.nl.

Het Bestuur


BRIEF RVO

Geachte heer/mevrouw,
 
U bent door RVO erkend als stamboekvereniging of fokkerijgroepering. Graag wil ik u informeren over de gevolgen van de Brexit.

Vanaf 1 januari 2021 gelden de wetten en regels van de Europese Unie (EU) niet meer voor het Verenigd Koninkrijk (VK). Dat komt doordat het VK afgelopen februari uit de EU is gestapt: de Brexit. Er is nu nog sprake van een overgangsperiode, maar die eindigt op 31 december 2020. In 2021 is het VK officieel geen lid meer van de EU. Er gelden dan ook andere handelsregels: de regels voor handel met derde landen.

Deze regels kunnen gevolgen hebben voor u. Daarom heeft de Europese Commissie (EC) advies uitgebracht. In dit bericht wijs ik u daarop. Ook informeer ik u over de belangrijkste veranderingen.

Advies aan fokkers

Staan uw fokdieren in een stamboek in het VK? Schrijf deze dieren ook in een Nederlands stamboek in. Of in een stamboek van een andere Europese lidstaat voor dat ras. Doe dit voor het einde van de overgangsperiode. Hiermee voorkomt u dat uw dieren niet als raszuiver verhandeld kunnen worden. Dat is namelijk niet mogelijk als het VK-stamboek niet op de lijst Fokorganen in derde landen staat.

Verspreid dit advies onder uw fokkers. Zo komen zij niet voor vervelende verrassingen te staan.

Belangrijkste veranderingen

De Brexit heeft een aantal gevolgen voor fokkers, fokkerijgroeperingen en stamboekverenigingen.

Erkenning stamboeken in het VK vervalt

De erkenning vervalt voor stamboekverenigingen en fokkerijgroeperingen in het VK. Deze erkenning geldt namelijk alleen voor Europese lidstaten. Dit betekent dat stamboekverenigingen en fokkerijgroeperingen in het VK vanaf 1 januari 2021 geen officiële zoötechnische certificaten meer mogen afgeven.

Voor de status ‘stamboek van oorsprong’ bij paardenstamboeken verandert er niets. Om deze status te hebben hoeft het stamboek niet op de lijst Fokorganen in derde landen te staan. Ook kan een stamboek van oorsprong in een derde land gevestigd zijn.

Handel tussen het VK en Nederland

Het VK is vanaf 2021 een derde land. Voor de handel in raszuivere fokdieren tussen Europese lidstaten en derde landen heeft de EC een lijst opgesteld: Fokorganen in derde landen. Op deze lijst staan fokorganen (stamboeken) in derde landen die in beginsel dezelfde regels volgen zoals opgenomen in de Fokkerijverordening. Fokorganen die op deze lijst staan mogen documenten afgeven die dezelfde waarde hebben als een officieel zoötechnisch certificaat. U mag dieren die overgeschreven worden naar uw stamboek alleen in de hoofdsectie inschrijven als zij afkomstig zijn van een stamboek dat op deze lijst staat vermeld.

De nu erkende organisaties in het VK komen niet automatisch op de lijst Fokorganen in derde landen. Daarvoor moeten zij een procedure doorlopen bij de bevoegde autoriteit in het VK. Het is dus goed mogelijk dat deze organisaties niet meteen op 1 januari 2021 op de lijst staan. Om deze reden geeft de EC het advies aan fokkers die zich in de EU bevinden en hun dieren hebben ingeschreven in een VK stamboek, om hun dieren ook in een Europees stamboek in te schrijven.

Gevolgen van de veranderingen

Helaas zijn nog niet alle gevolgen van de veranderingen duidelijk. Hierover heeft Nederland vragen gesteld aan de EC. Ook hangen de eventuele gevolgen af van de onderhandelingsresultaten van de EU en het VK over hun nieuwe relatie. Er is pas meer duidelijkheid over de nieuwe relatie als de onderhandelingen voorbij zijn.

Als er meer duidelijkheid is over de gevolgen, informeer ik u graag weer.

Meer informatie

Heeft u vragen? Kijk dan op www.rvo.nl of op de websites van het VK en de EC.


Met vriendelijke groet,

Eline Beemsterboer

Teammanager Marktordening en Fokkerijregelgeving
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland