Welsh Hengsten

Dekhengstshop

Nieuwsberichten over stamboekhengsten

Nieuwsberichten over hengstenmutaties

We vragen alle hengsteneigenaren om hun medewerking:
Zijn de gepubliceerde gegevens juist?

Mutaties en correcties graag per e-mail doorgeven aan het stamboeksecretariaat: stamboeksecretariaat: secretariaat@nwpcs.nl

Heeft u een hengstenmutatie voor de NWPCS-website en de Dekhengstshop? Dan de mutatie en eventueel persbericht en foto ook graag e-mailen naar webredactie.nwpcs@gmail.com