Welsh Hengsten

Welsh-hengsten

Nieuwsberichten over stamboekhengsten

Nieuwsberichten over hengstenmutaties

We vragen alle hengsteneigenaren om hun medewerking:
Zijn de gepubliceerde gegevens juist?

Mutaties en correcties graag per e-mail doorgeven aan het stamboeksecretariaat: stamboeksecretariaat: secretariaat@nwpcs.nl

Heeft u een hengstenmutatie voor een nieuwsbericht op de NWPCS-website? Dan graag de mutatie met eventueel een rechtenvrije foto ook graag e-mailen naar webredactie.nwpcs@gmail.com