Veulenregistratie

Zoals ieder jaar wacht elke fokker vol spanning op de komst van een gezond veulen en wij als stamboek hopen weer veel van deze veulens in te mogen schrijven!

Veulenregistratie 2024

Het aanmelden van veulens met een NWPCS vader

Het aanmelden van veulens kan geheel digitaal plaats vinden via Mijn.welsh.nl. Digitaal aanmelden is mogelijk wanneer de hengstenhouder de dekking digitaal invoert. Op verzoek van de merriehouder is het afgeven van een papieren dekbon nog mogelijk, maar in principe is deze door automatisering overbodig geworden. Bij gebruik van een NWPCS hengst bedraagt de dekafdracht €25,- u ontvangt de nota hiervoor aan het einde van het dekseizoen waarin de merrie is gedekt van het NWPCS.

De voorwaarden voor het digitaal aanmelden:

 • Een NWPCS lidmaatschap
 • De vader van het veulen is een NWPCS gekeurde hengst (basis- of stamboek)
 • De moeder van het veulen is een NWPCS geregistreerde merrie én is geregistreerd op uw naam

Bij aanmelden via mijn.welsh.nl bedraagt het tarief voor registratie €52,50 Wanneer er niet via de digitale weg wordt aangemeld zijn de kosten €70,-. Voorgenoemde tarieven omvatten: Chippen en schetsen, het afgeven van de bijbehorende documenten (paspoort en veulenboekbewijs) en aanmelding bij RVO en de centrale database.

Het aanmelden van veulens met een niet-NWPCS vader

Veulens van hengsten welke een deklicentie hebben bij het moeder – of één van de zuster stamboeken van het NWPCS kunnen uiteraard voor inschrijving worden aangeboden. Daarnaast kunnen ter registratie in de WPBR ook veulens van hengsten worden aangeboden uit de overige Europees erkende stamboeken, zolang zij maar – in het geval van de WPBR – voldoen aan de eis dat ze minimaal 12,5% Welshbloed voeren.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een hengst van een ander erkend stamboek is het niet mogelijk de dekking digitaal in te voeren via ‘Mijn Welsh’. In deze gevallen geldt dat de geboortemelding op het origineel geboortebericht dat de hengstenhouder u hoort aan te reiken, digitaal of per post opgestuurd dient te worden naar het NWPCS-stamboekkantoor om de geboorte te melden.

Elk Europees erkend stamboek kan voorzien in een officieel document waarop de geboorte kan worden gemeld. Heeft u nog geen document voor registratie van het veulen ontvangen van uw hengstenhouder, informeer hier dan tijdig naar! De kosten voor de registratie van deze veulens is €70,- plus de dekafdracht van €37,50 voor hengsten met een deklicentie van een ander stamboek dan het NWPCS.

Voor alle veulens

Meld uw veulen op tijd aan (binnen 30 dagen na de geboorte). Wanneer dit niet gebeurt en het paspoort niet voor de 6e levensmaand kan worden afgegeven, dan wordt er een paspoort afgegeven met een medische beperking wat inhoudt dat de pony niet meer kan worden aangeboden voor de slacht voor menselijke consumptie. Houdt u dus het tijdig chippen en schetsen in de gaten en zo ook of het signalement (kleur en aftekeningen) correct wordt opgenomen; de verantwoordelijkheid hiertoe ligt bij u als geregistreerde van het veulen.

Na uw aanmelding

 • Na uw aanmelding, wordt er door de paspoortconsulent contact met u opgenomen om een afspraak te maken om het veulen digitaal te schetsen en te chippen.
 • Aandachtspunten m.b.t het schetsen en chippen:
 • Het chippen en schetsen moet plaatsvinden aan de voet van de moeder.
 • Bij het chippen en schetsen van het veulen wordt er door het trekken van een haarmonster DNA afgenomen van het veulen en er wordt een haarmonster afgenomen van de moeder wanneer het veulen, het eerste NWPCS geregistreerde veulen van de merrie betreft.
 • Om een veulen te kunnen chippen is het noodzakelijk dat moeder en veulen in een rustige omgeving verblijven. Een ruimte met een stevige wand, bijvoorbeeld een box of een poetsruimte. Voorgaande is ook een verplichting vanuit de verzekering.
 • Moeder en veulen moeten schoon en droog zijn zodat het haarmonster goed gearchiveerd kan worden voor mogelijk vastleggen van het DNA op enig later moment.
 • Wanneer de chipper contact opneemt voor een afspraak en merrie en veulen bevinden zich op een andere plaats dan doorgegeven bij de registratie, vergeet u dit dan niet te melden!
 • Als u nog meer veulens verwacht die nog niet middels geboortebericht zijn gemeld dan kunt u dit doorgeven aan de chipper. Als één en ander dan kan worden geregeld in één visite zou dat plezierig zijn. Dit dan wel met inachtneming van de regels betreffende het tijdig chippen van uw veulen.

Nagekomen registratie

Pony’s worden onder normale omstandigheden aangemeld in het jaar van geboorte. Wanneer dit door omstandigheden niet is gebeurd, biedt het NWPCS de mogelijkheid om een pony met bekende afstamming te registreren buiten het geboortejaar. Wij spreken dan over een nagekomen registratie. Het tarief hiervoor bedraagt €130,- en DNA-onderzoek is verplicht.

Tot slot

Het NWPCS nodigt u van harte uit om met uw pony’s deel te nemen aan de Regionale Keuringen en/of het Mega Welsh Event en we kijken uit naar uw registratie.

Voor vragen over de registratie neemt u contact met het stamboekkantoor via secretariaat@nwpcs.nl of telefonisch op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 en 12.30 uur via +31 (0)6-82459273.

Postadres:
NWPCS, Boterhoeksestraat 54, 6666 GA, Heteren

Merrie met veulen. Foto Vivian Hesen