Veulenregistratie

Als u uw merrie heeft laten dekken bij een hengst met een geldige deklicentie ontvangt u het dekbewijs, bestaande uit een dekbon en een geboortebericht, van de hengstenhouder. Dit laatste kan een geboortebericht zijn van het NWPCS, maar kan ook bijvoorbeeld een Engelse dekbon, WPCV- , NRPS- geboortebericht of van een ander erkend ( buitenlands) stamboek zijn.

Om uw veulen aan te melden stuurt u het ORIGINELE geboortebericht naar het Stamboekkantoor. Deze dient binnen twee weken na geboorte te worden opgestuurd. Daarnaast vragen wij u ook het papier van de merrie mee te sturen als deze nog niet op naam staat. En een kopie van het paspoort/registratiebewijs wanneer de merrie niet bij het NWPCS is geregistreerd.

Belangrijk is dat de vader een geldige deklicentie heeft. Pas dan wordt het veulen geregistreerd in het veulenboek. Veulens die minder dan 12,5 % welshbloed voeren worden geregistreerd in het registerboek. Nadeel van een dier dat geregistreerd staat in het registerboek is dat deze NIET mag deelnemen aan onze stamboekkeuringen.

Na ontvangst van het originele geboortebericht zal het veulen worden geregistreerd mits er aan de eisen van inschrijving bij het NWPCS wordt voldaan. Het veulen zal afhankelijk van beide ouders worden geregistreerd in een van onze secties. A, B, C, D, NWR ( Nederlands Welsh Rijpony), of WPBR ( Welsh Partbred). Of in het registerboek. Heeft u hierover vragen dan helpen wij u graag.

Bij het NWPCS bent u vrij in de keuze  van de naam van het veulen. Er zijn geen verplichte beginletters. U mag alleen geen stalnamen van een ander gebruiken daar dit het visitekaartje is van fokkers. Ook is het niet toegestaan een niet geregistreerde stalnaam te gebruiken.

Na ontvangst van de aanmelding van uw veulen stellen wij de veulencontroleur in uw regio op de hoogte. Deze zal telefonisch contact met u opnemen om een afspraak te maken. Hij komt dan bij u aan huis of op het staladres om het veulen te komen schetsen en chippen. Schetsen is het opnemen van de aftekeningen aan het hoofd en de benen van het veulen. Staat uw veulen op een ander adres dan uw woonadres dan is het verstandig dit door te geven. Het veulen kan dan op het staladres worden bezocht. Als de schets- en chipgegevens zijn ontvangen op het Stamboekkantoor kunnen wij voor het veulen een paspoort en registratiebewijs afgeven.

Als het veulen is geschetst en gechipt dan kan het veulen eventueel worden gespeend. Dit mag niet voor het bezoek van de controleur gebeuren. Bij gespeende veulens is DNA- onderzoek nodig om met zekerheid de afstamming te registreren. Het natuurlijke bewijs is dan verloren gegaan.

Dus niet spenen voor het veulen is geschetst en gechipt.