Veulenregistratie

Zoals ieder jaar wacht elke fokker vol spanning op de komst van een gezond veulen en wij als stamboek hopen weer veel van deze veulens in te mogen schrijven!

Digitaal aanmelden

Het aanmelden van veulens kan geheel digitaal gebeuren via mijn Welsh.

De Hengstenhouders hebben de dekkingen digitaal ingevoerd. Zij hoeven daarom aan de merriehouders dan ook geen dekbon/geboortebericht meer af te geven, maar er kan op verzoek van de merriehouder wel in worden voorzien.

Vereisten

Om gebruik te kunnen maken van het digitaal aanmelden van uw veulen zijn wel een aantal basisvereisten nodig en wel:

  • U dient lid te zijn van het NWPCS zodat u toegang heeft tot mijn Welsh
  • U hebt gebruik gemaakt van een bij het NWPCS gekeurde hengst (basisboek of stamboek) en
  • Uw merrie is bij het NWPCS geregistreerd en staat op uw naam.

Welke veulens kunnen worden geregistreerd?

Veulens van hengsten welke een deklicentie hebben bij het moeder – of één van de zuster stamboeken van het NWPCS kunnen uiteraard voor inschrijving worden aangeboden. Daarnaast kunnen ter registratie in de sectie WPBR ook veulens van hengsten worden aangeboden uit de overige Europees erkende stamboeken, zolang zij maar voldoen aan de eis dat ze minimaal 12.5% Welshbloed voeren.

In bovenstaande gevallen is het niet mogelijk de dekking digitaal in te voeren via ‘mijn Welsh’. In deze gevallen geldt dat de geboortemelding op het origineel geboortebericht per post opgestuurd dient te worden naar het stamboekkantoor om de geboorte te melden.

Naamgeving

Bij het NWPCS bent u vrij in de keuze  van de naam van het veulen. Er zijn geen verplichte beginletters. U mag alleen geen stalnamen van een ander gebruiken daar dit het visitekaartje is van fokkers. Ook is het niet toegestaan een niet geregistreerde stalnaam te gebruiken.