Tarieven en formulieren

Formulieren 2023

Tarieven 2023

ALGEMEEN
Contributie hoofdlid inclusief Welsh Pony & Cob Magazine € 95,00
Contributie buitenland inclusief Welsh Pony & Cob Magazine € 142,00
Contributie gezinslid (voorwaarde: woonachtig op hetzelfde adres als hoofdlid) € 27,00
Contributie jeugdlid zonder magazine € 12,50
Contributie jeugdlid inclusief Welsh Pony & Cob Magazine € 62,00
Contributie halfjaar inclusief Welsh Pony & Cob Magazine € 70,00
Contributie halfjaar buitenland inclusief  Welsh Pony & Cob Magazine € 90,00
Contributie gezinslid halfjaar (voorwaarde: woonachtig op hetzelfde adres als hoofdlid) € 17,50
Entreegeld € 12,00
Administratiekosten / aanpassing registratiebewijs of paspoort € 20,00
Administratiekosten oninbare machtiging € 20,00
Administratiekosten bij tweede herinnering € 20,00
REGISTRATIE
Dekafdracht aan merriehouder, bij dekking met NWPCS-hengst € 27,50
Dekafdracht aan merriehouder, bij dekking met hengst van ander stamboek dan het NWPCS € 37,50
Veulen- en chipregistratie en afgifte paspoort en registratiebewijs van inschrijving bij het NWPCS – Via mijn.welsh.nl € 50,00
Veulen- en chipregistratie en afgifte paspoort en registratiebewijs van inschrijving bij het NWPCS – NIET via mijn.welsh.nl € 67,00
Overschrijving van pony naar nieuwe geregistreerde € 20,00
Registratie van Lease € 20,00
Inschrijving en tenaamstelling bij NWPCS vanuit een ander stamboek € 30,00
Herinschrijving van voormalig NWPCS pony € 20,00
Veulen- en chipregistratie aangemeld na 1 september: extra kilometerkosten direct te verrekenen met de paspoortconsulent  €0,21 per km 
Registratie stalnaam € 77,00
Registratie bij NWPCS van een reeds bij Central Prefix bekende stalnaam € 36,00
Nagekomen registratie van uw pony (niet in het jaar van geboorte) € 128,00
Duplicaat paspoort van uw pony € 130,00
Duplicaat stamboekbewijs van uw pony € 36,00
Chippen en chipregistratie in RVO database bij reeds aanwezig paspoort maar bij afwezigheid chip € 36,00
Chipregistratie in RVO database van in het buitenland geregistreerde pony’s welke in Nederland verblijven, met reeds aanwezig paspoort en reeds aanwezige chip € 15,00
Aanvulling paspoort € 20,00
Vervangend paspoort € 41,00
I&R registratie (via NWPCS consulent) € 46,00
Digitaal Zoötechnisch certificaat € 12,50
DNA onderzoek
Verwerken DNA € 20,00
Niet-leden toeslag € 36,00
KEURINGEN
Inschrijving pony premiekeuring per rubriek (incl. deelname CK bij doorverwijzing) € 19,50
Inschrijving veulen premiekeuring per rubriek (incl. deelname CK bij doorverwijzing) € 12,50
Inschrijving gebruiksrubriek per rubriek (incl. deelname CK bij doorverwijzing) € 12,50
Deelname stamboekinschrijving van uw merrie/ruin € 40,00
Hermeten € 10,00
Catalogus Regionale Keuringen (1 stuks verplicht bij deelname)  € 10,00
Catalogus Centrale Keuring  (1 stuks verplicht bij deelname) € 13,00
Toeslag voor niet-leden bij deelname aan premiekeuring € 45,00
IBOP
IBOP deelname € 60,00
PREDICATEN
Alle predicaten € 30,00
HENGSTEN
Inschrijving CHK – nieuw te keuren hengsten € 137,50
Inschrijving CHK – Reeds GGK hengsten € –  
Huur vaste box CHK € 52,50
Huur concoursbox CHK € 37,50
Inschrijving nakeuring (vrijwillig) of herkeuring CHK € 318,00
Bijdrage verrichtingsonderzoek € 590,00
Stamboekinschrijving hengst € 125,00
Inschrijven basisboekhengst (excl. veterinaire kosten en V.C.1 & V.C.2 formulier) € 38,00
Inschrijving Basisboekhengst met bestaande deklicentie ander stamboek € 38,00
Dekbon na afgifte veeartsverklaring inseminatie met verzendsperma of diepvriessperma hengst bij ander stamboek ggk per stuk (incl. verzending) € 13,00
Dekbon buitenland na afgifte veeartsverklaring inseminatie met verzendsperma of diepvriessperma hengst bij ander stamboek ggk per stuk (incl. verzending) € 18,00
OVERIG
Los nummer Welsh Pony & Cob Magazine incl. porto binnen Nederland € 10,50
Kosten tuchtcommissie (vooraf te betalen) € 500,00
Kosten arbitrage (vooraf te betalen) € 500,00