Verrichtingsonderzoek

NWPCS-verrichtingsonderzoek 2022

Het NWPCS-verrichtingsonderzoek (VO) wordt gehouden tussen 22 september en 3 december 2021. Het doel van het VO is het testen van de natuurlijke sportaanleg en het karakter van door de hengstenkeuringscommissie van het NWPCS aangewezen NWR-hengsten of in het hoofdstamboek ingeschreven WPBR-hengsten die de test vrijwillig ondergaan.

Beoordelingsdagen en examen 2022

24 september29 oktober19 november2 & 3 december
Beoordelingsdag 1Beoordelingsdag 2Beoordelingsdag 3Examen
met gastruiters
Aanvang: 16.30 uurAanvang: 14.00 uurAanvang: 14.00 uur

Locatie voor alle dagen: De Nieuwe Heuvel te Lunteren

Stal ‘De Nieuwe Heuvel’
Oude Arnhemseweg 101
6741 EG Lunteren

Het verrichtingsonderzoek bestaat uit drie beoordelingsdagen en een tweedaags eindexamen. De verrichtingscommissie beoordeelt de hengsten tijdens de drie beoordelingsdagen.

De hengsten worden door de verrichtingscommissie geobserveerd onder hun eigen ruiters gedurende verschillende onderzoeksdagen. De verantwoordelijkheid van de training voor en tijdens het verrichtingsonderzoek ligt bij de eigenaar van de hengst.

De drie basisgangen, de aanleg als dressuurpony en als springpony en het karakter wordt door de commissie beoordeeld. Zij observeert de vorderingen van de hengsten en maakt na elke beoordelingsdag een schriftelijk verslag. De eigenaar van de hengst wordt na iedere beoordelingsdag schriftelijk op de hoogte gesteld van dit verslag met eventuele (trainings)adviezen.

Gastruiters

Tijdens de derde beoordelingsdag worden de hengsten voorgesteld door drie gastruiters, die aangewezen zijn door het stamboek.

Het stalgedrag wordt tijdens het tweedaagse examen geobserveerd door een door de verrichtingscommissie aan te wijzen persoon, die betrokken is bij de dagelijkse verzorging van de hengsten tijdens het examen.

Stamboekhengst

Na afloop van het eindexamen stelt de hengstenkeuringscommissie in overleg met de verrichtingscommissie en de vertegenwoordiging van de foktechnische commissie, het eindoordeel op. De uitslag zal daarna bekend gemaakt worden, waarbij een mondelinge en schriftelijke toelichting wordt gegeven. Bij een positief oordeel vindt inschrijving van de hengst in het hoofdstamboek plaats.

Verrichtingscommissie 2021

  • Trudi Houwen
  • Edwin Langevoort
  • Henriët van Muiswinkel