Verrichtingsonderzoek

Doel en opzet van het NWPCS-verrichtingsonderzoek

Doel

Het doel van het verrichtingsonderzoek is het testen van de natuurlijke sportaanleg en het karakter van door de hengstenkeuringscommissie van het NWPCS aangewezen NWR-hengsten of in het hoofdstamboek ingeschreven WPBR-hengsten die de test vrijwillig ondergaan.

Onderzoeksdagen

Deze aanleg wordt getest door de hengsten gedurende verschillende onderzoeksdagen op een centrale plaats en onder gelijke omstandigheden te observeren, op karakter en stalgedrag te beoordelen, door eigen ruiters te laten berijden en te beoordelen tijdens het tonen van de drie basisgangen, springen onder de man en tijdens een galoppade in het terrein.

Tijdens de 3e beoordelingsdag worden hengsten voorgesteld door 2 gastruiters, die aangewezen zijn door het stamboek. Alleen van hengsten die over een goed stalgedrag en karakter beschikken, onder de man ruim voldoende basisgangen tonen en over ruim voldoende aanleg tot het leveren van sportprestaties hebben kan redelijkerwijs worden verwacht dat deze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de fokkerij.

Het verrichtingsonderzoek bestaat uit drie beoordelingsdagen en een tweedaags eindexamen. De verrichtingscommissie beoordeelt de hengsten tijdens de drie beoordelingsdagen en het afsluitende tweedaagse eindexamen op het Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo.

Eindoordeel

Na afloop van het eindexamen stelt de hengstenkeuringscommissie in overleg met de verrichtingscommissie en de vertegenwoordiging van de fok technische commissie, het eindoordeel op. De uitslag zal daarna bekend gemaakt worden. Een mondelinge en schriftelijke toelichting wordt daarbij gegeven. Bij een positief oordeel vindt inschrijving van de hengst in het hoofdstamboek plaats.

De hengstenkeuringscommissie besluit tot het inschrijven van de hengst in het hoofdstamboek op basis van: (1) de beoordeling van het exterieur, zoals plaats heeft gevonden op de Centrale Hengstenkeuring; (2) het advies van de fok technische commissie; en (3) de beoordeling van de hengsten door de verrichtingscommissie.

Verplichte deelname NWPCS-verrichtingsonderzoek

De minimumleeftijd voor hengsten om aan het verrichtingsonderzoek mee te kunnen doen is 3 jaar. De hengsten dienen binnen een kalenderjaar na aanwijzing door de hengstenkeuringscommissie, het verrichtingsonderzoek met goed gevolg te hebben afgelegd.

Pas daarna volgt definitieve inschrijving in het stamboek van de NWPCS.
De verantwoordelijkheid van de training voor en tijdens het verrichtingsonderzoek ligt bij de eigenaar van de hengst.

Beoordeling NWPCS-verrichtingsonderzoek

De verrichtingscommissie observeert de vorderingen van de hengsten gedurende drie beoordelingsdagen en maakt na elke beoordeling dag een schriftelijk verslag. De eigenaar van de hengst wordt na iedere beoordeling dag schriftelijk op de hoogte gesteld van dit verslag met eventuele (trainings)adviezen.

Na afloop van de derde beoordeling dag vindt er met elke eigenaar een gesprek plaats waarbij de laatste vorderingen en (trainings-)adviezen worden meegedeeld. De inhoud van deze briefing wordt per email of schriftelijk bevestigd. Na het tweedaagse eindexamen wordt er een er definitieve beoordeling gegeven op de volgende onderdelen:

  • Stap
  • Draf
  • Galop
  • Aanleg als dressuurpony
  • Aanleg als springpony
  • Karakter
  • Stalgedrag

Het stalgedrag wordt tijdens het tweedaagse examen geobserveerd door een door de verrichtingscommissie aan te wijzen medewerker van het KNHS, die betrokken is bij de dagelijkse verzorging van de hengsten. Deze medewerker rapporteert aan de voorzitter van de verrichtingscommissie.

Ook de verrichtingscommissie zal observaties maken. Op basis daarvan komt de verrichtingscommissie tot een oordeel. Het karakter wordt beoordeeld tijdens de drie beoordelingsdagen en het tweedaagse eindexamen. De beoordeling vindt plaats door de verrichtingscommissie. Het beoordelen van het karakter vereist dat de hengst onder het zadel wordt getoond.