Verrichtingsonderzoek

Data:21 september 20231e beoordeling(middag)
26 oktober 20232e beoordeling(middag)
18 november 20233e beoordeling(middag)
1 december 2023examen(middag)
2 december 2023examen(tevens ibop)
Locatie:Manege de Nieuwe Heuvel
Oude Arnhemseweg 101
6741 EG Lunteren

Over het onderzoek

Het doel van het VO is het testen van de natuurlijke sportaanleg en het karakter van door de hengstenkeuringscommissie van het NWPCS aangewezen NWR-hengsten of in het hoofdstamboek ingeschreven WPBR-hengsten die de test vrijwillig ondergaan.

Het verrichtingsonderzoek bestaat uit drie beoordelingsdagen en een tweedaags eindexamen. De verrichtingscommissie beoordeelt de hengsten tijdens de drie beoordelingsdagen.

De hengsten worden door de verrichtingscommissie geobserveerd onder hun eigen ruiters gedurende verschillende onderzoeksdagen. De verantwoordelijkheid van de training voor en tijdens het verrichtingsonderzoek ligt bij de eigenaar van de hengst.

De drie basisgangen, de aanleg als dressuurpony en als springpony en het karakter wordt door de commissie beoordeeld. Zij observeert de vorderingen van de hengsten en maakt na elke beoordelingsdag een schriftelijk verslag. De eigenaar van de hengst wordt na iedere beoordelingsdag schriftelijk op de hoogte gesteld van dit verslag met eventuele (trainings)adviezen.

Gastruiters

Tijdens de derde beoordelingsdag worden de hengsten voorgesteld door drie gastruiters, die aangewezen zijn door het stamboek.

Het stalgedrag wordt tijdens het tweedaagse examen geobserveerd door een door de verrichtingscommissie aan te wijzen persoon, die betrokken is bij de dagelijkse verzorging van de hengsten tijdens het examen.

Stamboekhengst

Na afloop van het eindexamen stelt de hengstenkeuringscommissie in overleg met de verrichtingscommissie en de vertegenwoordiging van de foktechnische commissie, het eindoordeel op. De uitslag zal daarna bekend gemaakt worden, waarbij een mondelinge en schriftelijke toelichting wordt gegeven. Bij een positief oordeel vindt inschrijving van de hengst in het hoofdstamboek plaats.