Verrichtingsonderzoek

NWPCS-verrichtingsonderzoek 2021

Het NWPCS-verrichtingsonderzoek (VO) wordt gehouden tussen 16 september en 11 december 2021. Het doel van het VO is het testen van de natuurlijke sportaanleg en het karakter van door de hengstenkeuringscommissie van het NWPCS aangewezen NWR-hengsten of in het hoofdstamboek ingeschreven WPBR-hengsten die de test vrijwillig ondergaan. Dit jaar nemen vijf aangewezen NWR-hengsten deel aan het onderzoek en zijn er drie Welsh Partbred-hengsten opgegeven.

Hengsten die deelnemen aan het verrichtingsonderzoek

NWR hengsten (aangewezen)

 • 066         Majans Milan (Houdringe’s Raspoetin x Bodo)
 • 072         Daisy James (voorheen Daisy Doerak; Nieuwmoed’s Mister Right x Orchard Boginov)
 • 080         Amalia’s Pieter (Vlagberg’s Bowden x Leuns Veld’s Lord)
 • 081         Chiron (Vlagberg’s Carway x Leuns Veld’s Lord)
 • 083         Harm’s Lightfeet (Westerhuis Cupido x De Goede Ree’s Metall)

Welsh Partbred- hengsten (op vrijwillige basis)

 • 086         Coco (Coelenhage’s Happy Hour x Orchard Red Prince)
 • 090         Castenrayseweg’s Casablanca WNE (FS Champion de Luxe x Leuns Veld’s Lord)
 • 094         Hendi’s Picasso (Nieuwmoed’s Mister Right x Power and Paint)

Overig

 • 084         Reitland’s Bon Coeur B (Brouwershaven Black Caviar x High Flown’s Oxford) gaat in Duitsland verrichting lopen en zal tijdens het NWPCS verrichtingsexamen een karaktertest afleggen

Beoordelingsdagen en examen

16 september  
Beoordelingsdag 1
Putten

7 oktober          
Beoordelingsdag 2
Putten

11 november   
Beoordelingsdag 3
Putten

10 & 11 december        Examen
Lunteren

Het verrichtingsonderzoek bestaat uit drie beoordelingsdagen en een tweedaags eindexamen. De verrichtingscommissie beoordeelt de hengsten tijdens de drie beoordelingsdagen op locatie Het Hippisch Verband te Putten en het afsluitende tweedaagse eindexamen in Lunteren. (o.v.b.)

De hengsten worden door de verrichtingscommissie geobserveerd onder hun eigen ruiters gedurende verschillende onderzoeksdagen. De verantwoordelijkheid van de training voor en tijdens het verrichtingsonderzoek ligt bij de eigenaar van de hengst.

De drie basisgangen, de aanleg als dressuurpony en als springpony en het karakter wordt door de commissie beoordeeld. Zij observeert de vorderingen van de hengsten en maakt na elke beoordelingsdag een schriftelijk verslag. De eigenaar van de hengst wordt na iedere beoordelingsdag schriftelijk op de hoogte gesteld van dit verslag met eventuele (trainings)adviezen.

Gastruiters

Tijdens de derde beoordelingsdag worden de hengsten voorgesteld door drie gastruiters, die aangewezen zijn door het stamboek.

Het stalgedrag wordt tijdens het tweedaagse examen geobserveerd door een door de verrichtingscommissie aan te wijzen persoon, die betrokken is bij de dagelijkse verzorging van de hengsten tijdens het examen.

Stamboekhengst

Na afloop van het eindexamen stelt de hengstenkeuringscommissie in overleg met de verrichtingscommissie en de vertegenwoordiging van de foktechnische commissie, het eindoordeel op. De uitslag zal daarna bekend gemaakt worden, waarbij een mondelinge en schriftelijke toelichting wordt gegeven. Bij een positief oordeel vindt inschrijving van de hengst in het hoofdstamboek plaats.

Verrichtingscommissie

 • Trudi Houwen
 • Edwin Langevoort
 • Henriët van Muiswinkel