IBOP

Zaterdag 11 december is de IBOP-proef mennen en onder het zadel. Deze vindt, net als het verrichtingsexamen van de NWR & WPBR, plaats bij manege De Nieuwe Heuvel te Lunteren.

U kunt zich opgeven tot en met 30 november 2021 via MijnWelsh.

(Individueel Bruikbaarheid Onderzoek Pony)

Is uw pony op de Centrale Keuring aangewezen voor het ‘KEUR’ predicaat, dan kan dit omgezet worden in naar het ‘KROON’ predicaat mits er minimaal een B premie behaald wordt in de men- of rijproef van de IBOP. De proefjes en voorwaarden kunt u opvragen bij het stamboek kantoor of hieronder downloaden, echter geeft u uw pony op dan ontvangt u automatisch de voorwaarden en proefjes.

WAT IS EEN IBOP?

De IBOP is een aanlegtest voor de (jongere) pony. Door middel van een eenvoudige proef wordt de aanleg van de pony voor de sport getest. Een pony kan de IBOP onder het zadel of aangespannen afleggen. Als wordt gekozen om de pony onder het zadel deel te laten nemen, dan moet deze een dressuurproefje laten zien en een aantal hindernissen springen. Dit hindernisproefje bestaat uit twee lijntjes die beide gesprongen dienen te worden.
Wordt de pony voorgesteld in de aangespannen proef, dan wordt zowel een menproef als een vaardigheidsproef gevraagd. De vaardigheidsproef is een parcours met tien verplichte doorgangen, negen met kegels waarvan één opgebouwd uit hindernissen.

In de rijproef beoordeelt de jury de pony op haar gangen: stap, draf en galop. Verder krijgt de pony cijfers voor haar Houding, Souplesse, Impuls en word er gekeken naar voorzichtigheid en instelling bij het springen. De cijfers voor aanleg als dressuurpony en voor aanleg als springpony tellen beide 1x mee voor de einduitslag. In totaal kunnen er maximaal 100 punten worden behaald, bij 70 punten is een merrie geslaagd.

In de aangespannen proef wordt de pony beoordeeld op stap, draf, galop, houding, werkwilligheid, wendbaarheid en aanleg als aangespannen pony. De cijfers voor stap, draf en galop tellen dubbel mee. In totaal kunnen er maximaal 100 punten worden behaald en ook hier is de pony met het behalen van 70 punten geslaagd.

Uiteraard kunnen alle pony’s, niet alleen die aangewezen zijn voor het ‘KEUR’ predicaat, deelnemen. De minimale leeftijd van de pony’s is 3 jaar vanaf 1 oktober voor zowel deelname aan de rij- als aan de aangespannen proef.

VOORBEREIDEN OP DE IBOP

Veelal wordt de pony voor een gelegenheid als een IBOP beleerd en/of tegen die tijd pas voorbereid. Dan is het zeker geen sinecure een proef in een vreemde omgeving af te leggen. Daarom wordt er geadviseerd de training tijdig te starten en de pony te laten wennen aan het rijden in een binnenmanege. Daarbij moet als de pony de rijproef gaat afleggen, zeker een paar keer een oefenparcours gesprongen hebben, bij voorkeur in een binnenmanege.

De kosten voor de IBOP zijn € 45,00