Centrale keuring

Er is geen Centrale keuring in 2021.

Lees hier meer over het keuringsseizoen 2021

Links

Nieuwsberichten

Keuringsreglement

Juryreglement

Over de Centrale merriekeuring

Eenmaal per jaar wordt de Centrale Merriekeuring gehouden waarop alle pony’s, die daarvoor tijdens de regionale keuringen aan de hand en voor de rij- en tuigrubrieken zijn aangewezen door de jury, met elkaar zullen strijden om de hoogste eer.

Wanneer een pony op de regionale keuring in het stamboek opgenomen en doorverwezen is kunnen zij op de Centrale Merriekeuring het predicaat Ster krijgen. Stermerries die met een veulen aan de voet op de regionale keuring verschenen en doorverwezen zijn kunnen het predicaat voorlopig keur krijgen. Voor het keur predicaat dient de merrie een succesvolle ibop te hebben afgelegd.

Rechtstreekse inschrijving voor de Centrale Keuring is niet mogelijk, er is een uitzondering voor de volgende rubrieken:

  • Enkelspannen stamboekhengsten
  • Vierspannen voor pony’s van 3 jaar en ouder, onder voorbehoud van voldoende deelname (minstens 3)
  • Bestgaande stamboekhengsten onder het zadel, grote en kleine maat.

Pony’s die worden aangewezen voor deelname aan de Centrale Merriekeuring, worden automatisch in de catalogus van deze keuring opgenomen. Behalve de kosten voor een catalogus bent u voor deelname geen inschrijfgeld verschuldigd.