Centrale keuring

Datum:26 augustus 2023
Locatie:Manege Zilfia’s Hoeve
Fortweg 13
3992 LX Houten

Over de Centrale merriekeuring

Eenmaal per jaar wordt de Centrale Merriekeuring gehouden waarop alle pony’s, die daarvoor tijdens de regionale keuringen aan de hand en voor de rij- en tuigrubrieken zijn aangewezen door de jury, met elkaar zullen strijden om de hoogste eer.

Wanneer een pony op de regionale keuring in het stamboek opgenomen en doorverwezen is kunnen zij op de Centrale Merriekeuring het predicaat Ster krijgen. Stermerries die met een veulen aan de voet op de regionale keuring verschenen en doorverwezen zijn kunnen het predicaat keur krijgen. Voor het kroon predicaat dient de merrie een succesvolle ibop te hebben afgelegd.

Rechtstreekse inschrijving voor de Centrale Keuring is niet mogelijk, er is een uitzondering voor de volgende rubrieken:

  • Enkelspannen stamboekhengsten
  • Vierspannen voor pony’s van 3 jaar en ouder, onder voorbehoud van voldoende deelname (minstens 3)
  • Bestgaande stamboekhengsten onder het zadel, grote en kleine maat.

Pony’s die worden aangewezen voor deelname aan de Centrale Merriekeuring, worden automatisch in de catalogus van deze keuring opgenomen. Behalve de kosten voor een catalogus bent u voor deelname geen inschrijfgeld verschuldigd.

Links