Centrale keuring

Er is geen Centrale keuring in 2021.

NWPCS Keuringen volgens Corona richtlijnen

Ook dit keuringsseizoen houdt Corona ons nog in z’n greep, maar we zijn blij dat er komend seizoen meer mogelijkheden zijn dan in 2020. Voor komend seizoen zullen we 1 landelijke inspectiedag organiseren, 3 keuringen volgens Corona richtlijnen én onder voorbehoud een dag voor de gebruiksrubrieken. Daarnaast zullen we, als de dan geldende richtlijnen dit mogelijk maken, op 11 september een Welshpony Show in Engelse stijl organiseren. Een Centrale Keuring zal in 2021 niet plaatsvinden.

Wat houdt een keuring dan wel inspectiedag volgens Corona richtlijnen in?
  • Deelnemers brengen hun pony’s zelf voor, c.q. zorgen voor een voorbrenger en een eventuele aanjager.
  • Er zijn geen overall kampioenschappen, maar er wordt bij de keuringen wel per sectie een veulenkampioen, volwassen kampioen, beste driejarige en jeugdkampioen aangewezen.
  • Eventuele exterieurpredicaten worden op de dag van de inspectie dan wel keuring uitgereikt.
  • Er zijn geen gebruiksrubrieken op de inspectiedag en keuringen volgens Corona richtlijnen.
  • Publiek is helaas niet toegestaan.

Data:

26 juniNWPCS Inspectiedag in Putten
10 juliNWPCS Keuring in Sevenum
24 juliNWPCS Keuring in Heteren
31 juliNWPCS Keuring in Tolbert
7 augustusNWPCS Gebruiksrubrieken dag (onder voorbehoud en op een nader te bepalen locatie)
11 septemberNWPCS Welshpony Show in Putten

Inschrijving en vraagprogramma

De inschrijving voor de inspectiedag in Putten is open en voor de keuringen opent de inschrijving op maandag 7 juni 2021 in MijnWelsh.

Er is een verzoek ingediend met betrekking tot de organisatie van thuiskeuringen. We hebben besloten deze in elk geval in 2021 niet te gaan organiseren. De Ledenraad zal in het najaar bespreken of het organiseren van thuiskeuringen, voor de toekomst, een interessante toevoeging kan zijn voor het NWPCS.

Disclaimer: Wanneer er van overheidswege maatregelen worden afgekondigd, waardoor de uitvoerbaarheid van bovenstaande niet meer mogelijk is dan zullen er evenementen worden geannuleerd dan wel gewijzigd van opzet.

Links

Nieuwsberichten

Keuringsreglement

Juryreglement

Over de Centrale merriekeuring

Eenmaal per jaar wordt de Centrale Merriekeuring gehouden waarop alle pony’s, die daarvoor tijdens de regionale keuringen aan de hand en voor de rij- en tuigrubrieken zijn aangewezen door de jury, met elkaar zullen strijden om de hoogste eer.

Wanneer een pony op de regionale keuring in het stamboek opgenomen en doorverwezen is kunnen zij op de Centrale Merriekeuring het predicaat Ster krijgen. Stermerries die met een veulen aan de voet op de regionale keuring verschenen en doorverwezen zijn kunnen het predicaat voorlopig keur krijgen. Voor het keur predicaat dient de merrie een succesvolle ibop te hebben afgelegd.

Rechtstreekse inschrijving voor de Centrale Keuring is niet mogelijk, er is een uitzondering voor de volgende rubrieken:

  • Enkelspannen stamboekhengsten
  • Vierspannen voor pony’s van 3 jaar en ouder, onder voorbehoud van voldoende deelname (minstens 3)
  • Bestgaande stamboekhengsten onder het zadel, grote en kleine maat.

Pony’s die worden aangewezen voor deelname aan de Centrale Merriekeuring, worden automatisch in de catalogus van deze keuring opgenomen. Behalve de kosten voor een catalogus bent u voor deelname geen inschrijfgeld verschuldigd.