Predicaat-hengsten

2022

Preferent

Stamboekhengst waarvoor het preferentschap is aangevraagd en toegekend:

Preferent en prestatie

Stamboekhengst waarvoor het preferentschap én het prestatiepredicaat is aangevraagd en toegekend: