F.A.Q.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Ik wil graag meer informatie over mijn Welshpony, behaalde keuringsresultaten, sportprestaties, overzicht nakomelingen etcetera? Hoe kom ik aan deze informatie?

De stamboek gerelateerde vragen kunt u opvragen bij het kantoor. Dit kan door een e-mail te sturen naar: secretariaat@nwpcs.nl

De sportprestaties kunt opgevraagd worden bij de KNHS – info@knhs.nl

Er staat een verkeerde kleur (en aftekeningen) op het registratiepapier en in het paspoort. Wat moet ik nu doen?

Via uw dierenarts of via een paspoortconsulent van het NWPCS kunt u de wijziging laten opnemen. De dierenarts / paspoortconsulent stelt dan (middels gebruikmaking van een schetsformulier) een verklaring op van het chipnummer en de gewijzigde schets. Dit formulier stuurt u; de dierenarts of de paspoortconsulent vervolgens op naar het NWPCS kantoor samen met het originele paspoort én registratiebewijs.

Mijn pony is overleden, moet ik deze uit laten schrijven bij het NWPCS en hoe?

Wanneer de pony is overleden, dient u alle originele papieren (registratiepapier en paspoort) op te sturen naar het NWPCS met de reden van overlijden.

Wanneer u het registratiepapier en het paspoort ter herinnering wenst terug te hebben kunt u dat doorgeven. Na verwerking van het overlijden zullen we het registratiepapier en het paspoort dan retour zenden. Als de pony via een slachthuis is afgevoerd dan heeft u enkel nog het registratiebewijs die u retour dient te zenden. Het paspoort zal later via het slachthuis en het PVE bij de uitgevende instantie komen voor verwerking van het overlijden.

Ik wil de naam van mijn pony wijzigen. Kan dat?

Het wijzigen van de naam van een pony is in principe niet mogelijk. Alleen de fokker van een door haar of hem gefokte pony kan de naam laten wijzigen, mits dit vóór het 3de levensjaar gebeurt en van de pony nog geen nageslacht is geregistreerd.

In mijn paspoort is geen plaats meer voor entingen, die betreffende pagina’s zijn vol. Wat nu?

Daarvoor kun je het paspoort – als het door het NWPCS is uitgegeven – opsturen naar:

NWPCS
Boterhoeksestraat 54
6666 GA Heteren

Als het adres waar het naar terug gestuurd anders is als wat in het paspoort staat vermeld, dan wel dat adres erbij vermelden anders zou het na aanvulling niet weer op de goed plek terechtkomen.

Ik ben het registratiebewijs en/of paspoort van mijn Welshpony kwijt. Hoe kan ik een duplicaat aanvragen?

Het registratiebewijs en ponypaspoort zijn documenten die wettelijk verplicht bij de pony horen. Als één of beide documenten kwijt zijn dan kunt u door middel van een duplicaat aanvraag nieuwe documenten aanvragen. Na retour ontvangst van het ingevulde formulier en alle bescheiden zullen wij beoordelen of we uw aanvraag in behandeling kunnen nemen. Het formulier is te downloaden vanaf de website en is te vinden in het menu onder “organisatie” en dan “tarieven en formulieren” (of klik hier). Ook is het per mail op te vragen via secretariaat@nwpcs.nl

Waar kan ik meer lezen over predicaten die Welshpony’s kunnen behalen?

Welsh pony’s kunnen diverse predicaten behalen die iets zeggen over hun kwaliteiten. Op de pagina Predicaten vindt u heel veel informatie hieromtrent.

Keuringen


Ik wil graag deelnemen aan een keuring in een andere regio, kan dat?

U kunt gewoon deelnemen aan een keuring in een andere regio en dus zelf een keuringslocatie kiezen tijdens het opgeven van uw pony via Mijn Welsh.

Lidmaatschap

Is het verplicht om een Welshpony te hebben om lid te kunnen worden?

Nee, daar is geen verplichting aan verbonden. Ook als u geen pony hebt, kunt u lid worden van het NWPCS.

Ben ik automatisch lid van het NWPCS als ik een Welshpony aanschaf?

Nee, als u lid wilt worden moet u dit zelf regelen, dat staat los van de aanschaf van een NWPCS-pony. U bent uiteraard van harte welkom!!

Hoe moet ik wijzigingen van mijn lidmaatschap doorgeven? Bijvoorbeeld een adreswijziging?

U kunt een email sturen naar secretariaat@nwpcs.nl met het oude en het nieuwe adres van uw lidmaatschap. U ontvangt altijd een bevestiging van de wijziging. Een adreswijziging kan niet telefonisch worden doorgegeven, u kunt de adreswijziging ook per post aan ons kenbaar maken.

Kan ik het Welshmagazine ook ontvangen zonder lid te worden van het NWPCS?

Nee, dat is niet mogelijk. Het Welshmagazine is een verenigingsmagazine, dat alleen aan leden wordt gestuurd. Wel is het mogelijk om eenmalig een proefexemplaar op te vragen.

Hoe word ik lid van het NWPCS?
Meer informatie over lid worden van het NWPCS vindt u op de pagina lidmaatschap.

Registratie

Hoe kan ik een pony op mijn naam registreren?

U kunt – als u lid bent van de vereniging dit regelen via “mijn welsh” op voorwaarde dat de laatst bekende eigenaar in onze database de pony op “verkocht” heeft gezet. Of u kunt het regelen volgens de procedure zoals aangegeven op het “overschrijvingsformulier” Dit formulier is te downloaden vanaf de website en is te vinden in het menu onder “organisatie” en dan “tarieven en formulieren” (of klik hier). Ook is het per mail op te vragen via secretariaat@nwpcs.nl

We hebben een pony gekocht met een papier van een ander (buitenlands) stamboek. Kunnen we de pony ook in laten schrijven bij het NWPCS?

Uw pony heeft reeds een paspoort en/ of registratiebewijs waar de afstamming in is geregistreerd. Het is mogelijk om tevens de pony in te schrijven bij het NWPCS mits deze aan de inschrijfvoorwaarden voldoet. Eventueel kunt u vooraf informeren bij het stamboekkantoor of inschrijving voor uw pony mogelijk is. Om de pony in te schrijven is een kopie van het paspoort en/of aanwezige registratiebewijs van de pony benodigd. U kunt het regelen volgens de procedure zoals aangegeven op het “inschrijvingsformulier” Dit formulier is te downloaden vanaf de website en is te vinden in het menu onder “organisatie” en dan “tarieven en formulieren” (of klik hier). Ook is het per mail op te vragen via secretariaat@nwpcs.nl

Het NWPCS zal na inschrijving een bewijs van inschrijving verstrekken naast de aanwezige documenten.

Veulenregistratie

Ik ben in het jaar van geboorte vergeten een veulen aan te melden. Wat moet ik doen om het pony alsnog aan te melden?

Veulens moeten in het jaar van geboorte te worden aangemeld. Indien een pony op latere leeftijd ter registratie wordt aangeboden betreft het een nagekomen registratie waaraan extra kosten verbonden zijn. Tevens is een DNA onderzoek verplicht ter verificatie van de afstamming. Voor de uitvoering van het DNA onderzoek moet van beide ouders het DNA- patroon c.q. een haarmonster beschikbaar te zijn. Het formulier “nagekomen registratie” wat in de aanvraag voorziet is te downloaden vanaf de website en is te vinden in het menu onder “organisatie” en dan “tarieven en formulieren” (of klik hier). Ook is het per mail op te vragen via secretariaat@nwpcs.nl

Mijn merrie heeft een dood veulen gekregen of heeft door andere omstandigheden niet een gezond levend veulen. Hoe kan ik dit melden?

U kunt als u lid bent én de dekking van uw merrie digitaal is geregistreerd deze melding dan digitaal via “mijn welsh” doen. Wanneer u niet digitaal melding kunt doen dan dient u dit schriftelijk te melden. U kunt dit hiertoe op de dekbon aangeven.

Ik heb een nota dekregistratie ontvangen maar nu is mijn merrie gust gebleven. Wat moet ik doen?

Wanneer uw merrie gust is moet u dit vóór 1 oktober van het jaar van dekking aan de hengstenhouder doorgeven door een gustverklaring van uw dierenarts op te sturen. Zonder tijdig ingezonden gustverklaring zal de hengstenhouder de dekking invoeren waardoor dan automatisch dekafdracht in rekening wordt gebracht.

Wanneer u deze nota toch ontvangt, maar uw merrie is gust, stuur dan de nota binnen twee weken na dagtekening inclusief de gustverklaring aan het NWPCS retour (post, fax of email). Het NWPCS kan de nota dan crediteren.

Ik heb mijn veulen aangemeld moet ik zelf contact opnemen met de paspoortconsulent?
De paspoortconsulent ontvangt na de inschrijving van het veulen een melding van het NWPCS. Hij/zij zal zelf contact met u opnemen om de route in te plannen. Is er spoed bij het chippen/schetsen van uw veulen dan kunt u contact opnemen met het stamboek. Speen in geen geval het veulen voordat deze geschetst is door de paspoortconsulent aan de voet van de moeder, anders zullen er DNA kosten in rekening worden gebracht.

Ik heb met een niet goedgekeurde (eigen) hengst gedekt. Kan ik het veulen bij het NWPCS laten inschrijven?
Heeft u een veulen van een niet-goedgekeurde hengst, dan kunt u het veulen wel aanmelden, maar zal er bij het uitgeven van het paspoort geen gegevens van de ouderdieren in het paspoort komen te staan. Tenzij u aangeeft met DNA onderzoek het ouderschap op juistheid te laten onderzoeken. Het veulen zal – omdat de vader een niet-goedgekeurde hengst is, in het register worden geregistreerd.

Ik heb een dekbewijs van een ander stamboek maar wil mijn veulen bij het NWPCS registreren, hoe werkt dat?
Heeft u voor uw merrie een dek bewijs/geboortebericht van een ander stamboek? Dan kunt u dit originele document met de gegevens van uw veulen opsturen naar NWPCS, Boterhoeksestraat 54, 6666 GA, Heteren.