Doelstelling

DOELSTELLING

Het NWPCS heeft als doel het bevorderen van de fokkerij en het gebruik van:

  • de Welsh Mountain Pony (sectie A)
  • de Welsh Pony (sectie B)
  • de Welsh Pony van het Cob type (sectie C)
  • de Welsh Cob (sectie D)
  • de Nederlandse Rijpony op Welsh grondslag (sectie WPBR)
  • de Nederlandse Welsh Rijpony (sectie NWR)

Om dit te bereiken biedt het NWPCS de mogelijkheid tot het registreren van Welsh- en Welshgerelateerde pony’s, het selecteren van fokmateriaal middels een hengstenkeuring en merriekeuringen, het organiseren van sportevenementen en voert zij een actief PR-beleid om zodoende de Welsh pony onder de aandacht van de mensen te brengen.

Daarnaast streeft het NWPCS er naar om fokkers en gebruikers van Welsh pony’s optimaal te adviseren en te informeren omtrent fokbeleid en nationale en internationale regelgeving.