Bestuur – Afdeling Midden

Secretariaat
Vacature
midden@nwpcs.nl

Voorzitter
J.S. Jukema

Penningmeester
Charles van Oort

Leden
Bastian Coes
Thijs Reef

Wedstrijdsecretariaat
Vacature
midden@nwpcs.nl