Bestuur – Afdeling Midden

Secretariaat
Nicole van Burk
06-24296974
midden@nwpcs.nl

Voorzitter
Jan Jukema

Penningmeester
vacant

Leden
Rosanna Meerveld
Thijs Reef

Wedstrijdsecretariaat
midden@nwpcs.nl