Ben Platzer kondigt zijn aftreden aan als voorzitter van het NWPCS Jurycorps

0
31

Geachte leden,

Begin maart heeft Ben Platzer ons een mail met toelichting gestuurd waarin hij vraagt om uit zijn functie van voorzitter jurycorps te worden ontheven.
Ben heeft sinds de winter van 2020-2021 met toewijding en plezier deze positie bekleed, aanvankelijk op interimbasis daarna op structurele basis. In deze periode heeft hij niet alleen een belangrijke rol in de keuringsbaan gespeeld, maar ook in het bevorderen c.q. organiseren van de activiteiten van het jurycorps en advisering op diverse beleidsterreinen. We konden altijd een beroep op hem doen.

In een persoonlijke uitleg geeft Ben nu aan dat de belasting van zijn beroepsmatige werkzaamheden en andere verplichtingen helaas niet langer meer te combineren zijn met zijn beschikbare tijd. Ben herkent de signalen en concludeert dat het tijd is om zijn prioriteiten opnieuw te stellen.

Desalniettemin verzekert Ben dat hij zijn verantwoordelijkheden als voorzitter van het NWPCS Jurycorps zal blijven vervullen gedurende het kalenderjaar 2024. Hij streeft ernaar om aanwezig te zijn bij geplande bijeenkomsten, maar verzoekt om formeel te worden ontheven uit zijn functie per 31 december 2024.

Ben spreekt zijn oprechte dank uit aan alle leden en geledingen voor hun samenwerking en inzet. Hij benadrukt het hernieuwde elan dat binnen de vereniging is ontstaan en prijst de toewijding van allen aan de club met de prachtigste pony’s.

Belangrijk om te vermelden is dat Ben Platzer wel beschikbaar blijft als jurylid voor het NWPCS, waarbij hij zijn expertise en ervaring zal blijven inzetten voor de vereniging.

Namens het bestuur en alle leden van het NWPCS, willen we Ben Platzer hartelijk bedanken voor zijn waardevolle bijdrage en wensen hem het allerbeste voor de toekomst.