CHK 2024: Na- en Herkeuring 9 maart

0
16
Waxwing Eye Catcher
Waxwing Eye Catcher Foto: Vivian Hesen

Binnen acht dagen na de Centrale Hengsten Keuring waarbij de hengst niet als Stamboekhengst is opgenomen, kan de Geregistreerde bij het Stamboekkantoor van de Vereniging herkeuring aanvragen. De kosten van deze herkeuring komen voor rekening van de Geregistreerde eigenaar. De kosten zijn te vinden op de tarievenlijst.

Voor nakeuring komen die hengsten in aanmerking die afwezig zijn gebleven op de Centrale Hengsten Keuring en waarvan de Geregistreerde een relevante veterinaire verklaring kan overleggen. Deze dierenartsverklaring met de naam en een originele handtekening van de dierenarts dient op de Centrale Hengsten Keuring te worden overlegd. Er hoeven in dit geval geen extra inschrijvingskosten
betaald te worden. Dieren die niet hebben deelgenomen of opgegeven zijn voor de Centrale Hengsten Keuring kunnen deelnemen aan de nakeuring. Hiervoor geldt het inschrijfgeld conform de tarievenlijst.

De herkeuring zal worden verricht door de Herkeuringscommissie bestaande uit:

Rassecties:

Davy Wormgoor
Jouke Dijkstra
Chantal Elzinga

NWR & WPBR:

Davy Wormgoor
Mascha Reijs
Marjolein van den Bosch

De nakeuring zal worden verricht door de juryleden van de Centrale Hengstenkeuring.
Deelnemers kunnen zich opgeven via de mail: secretariaat@nwpcs.nl