Importmeldingen

0
65
nwpcs logo

Afgelopen week ging er een bericht rond of de nieuwe importregelingen, hieronder de uitleg.

Importmelding via paardenpaspoort uitgevende instantie (ppi)
Per 1 januari 2024 is het niet meer mogelijk dat u zelf op Mijn RVO een importmelding met paspoortgegevens registreert in I&R. Ook niet als u dit doet via een bedrijfsmanagementsysteem.

Heeft u een paardachtige geïmporteerd en blijft deze langer dan 30 dagen bij u? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het NWPCS. Het NWPCS controleert het paspoort en zorgt voor de eerste registratie (importmelding) van uw dier in I&R. Een NWPCS mag een kostendekkend bedrag vragen voor het werk dat zij hiervoor uitvoeren.

.Meer over import van paardachtigen vindt u op de pagina Import en export op www.rvo.nl/ienr. Hier leest u ook welke uitzonderingen er zijn.

Meld het dier aan op uw UBN
Heeft de ppi de eerste registratie in I&R gedaan? Dan meldt u het aan op uw UBN. Dieren aanmelden op uw UBN doet u op mijn.rvo.nl/paarden-melden. Kies daar Paarden eerste keer op UBN Aanmelden. Na inloggen meldt u het dier op uw UBN aan met een Aanvoermelding. Let op dat de aanvoerdatum niet eerder is dan de importdatum. Na opslaan van de gegevens staan de dieren op de stallijst van uw UBN. U vindt de stallijst op het Dashboard (Mijn I&R).

Meer over het aanmelden op UBN vindt u op www.rvo.nl/paarden-melden.

Buitenlands paard in Nederland
De verandering geldt ook voor een paardachtige met een buitenlands paspoort en een chipnummer dat niet begint met 528. Bijvoorbeeld een dier dat al langere tijd in Nederland is, maar nog niet bekend in I&R. Voor de eerste registratie (importmelding) met paspoortgegevens in I&R neemt u contact op met een Nederlandse ppi.

Controleren of het dier bekend is in I&R kan met de zoekfunctie op www.rvo.nl/ienr. Kies onder I&R Paarden voor Zoeken op chipnummer. Staat het dier niet, of niet goed geregistreerd? Neem dan contact op met een Nederlandse ppi. De ppi zorgt voor een goede eerste registratie in I&R. Daarna meldt u het dier aan op uw UBN met een aanvoermelding.

Waarom deze verandering
Volgens Europese regels moet de eerste registratie van paardachtigen door de bevoegde autoriteit in I&R worden gecontroleerd en geregistreerd. Een importmelding met paspoortgegevens van buitenlandse paardachtigen is zo’n eerste registratie in I&R. Wij hebben de paardenpaspoort uitgevende instantie (ppi) gemachtigd dit voor ons te doen.

Het was tijdelijk toegestaan dat u als houder zelf deze eerste registratie in I&R deed. Dit om zoveel mogelijk paardachtigen in Nederland met een buitenlands paspoort in I&R te krijgen. Deze tijdelijke mogelijkheid stopt vanaf 1 januari 2024. U blijft als houder verantwoordelijk voor een goede registratie in I&R.