Koepel Fokkerij krijgt financiële bijdrage voor genetisch onderzoek

0
25
nwpcs logo

De Koepel van Stamboeken voor Paardachtigen (KSP) heeft financiële ondersteuning
toegezegd gekregen voor het uitvoeren van onderzoek ‘genetisch management
verduurzaming van de paardensector.’ Een PPS-subsidie, aangevuld met bijdragen van
De Koepel, KWPN en initiatiefnemer KFPS is goed voor in totaal 1,3 miljoen euro dat de
komende vier jaar beschikbaar komt. ‘Hier gaan al onze stamboeken van profiteren’, aldus
een verheugde voorzitter van de Koepel, Pieter Wiersinga die toevoegt dat het uniek is dat
de paardensector zo’n bedrag voor onderzoek ter beschikking heeft gekregen. ‘Dit is voor
alle stamboeken goed nieuws.’

Genomics in fokprogramma’s

Afgelopen september heeft de Koepel Fokkerij met behulp van Wageningen UR het
verzoek voor een zogenaamde PPS (Publiek-Private-Samenwerking) ingediend bij de
TKI’s Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem. In dit plan
werken de stamboeken, verenigd in De Koepel Fokkerij, samen met Wageningen UR,
Delta Horses en Van Haeringen laboratorium. De focus ligt op het verbreden van
toepassing van sleuteltechnologie genomics in fokprogramma van grote en kleine
paarden- en ponystamboeken ter bevordering van welzijn en gezondheid (onder andere
inteelt en erfelijke gebreken) bij de paardachtigen. ‘DNA-informatie kan enorm veel
betekenen voor genetische verbetering van gezondheid en welzijn en inteelt-beperking’,
aldus Bart Ducro, onderzoeker bij Wageningen UR die aangeeft dat DNA-verzameling bij
onder andere het KWPN en het KFPS al een basis legt. ‘Voor elk stamboek zullen
richtlijnen worden opgezet hoe het best gefokt kan worden, rekening houdend met
gezondheid en inteelt in dat stamboek.’

Start in 2024

Bij het KFPS en het KWPN wordt al langere tijd gewerkt met DNA-informatie als handvat
om het welzijn en de gezondheid van de paarden te verbeteren. Met het toekennen van
deze financiering kunnen ook de kleine stamboeken van paardachtigen hiervan profiteren.
De onderzoekers van Wageningen UR gaan komende maanden het projectplan verder
uitwerken en overleggen met de verschillende partijen om in 2024 met het onderzoek te
kunnen starten.

Koepel Fokkerij

De Koepel van Stamboeken voor Paardachtigen (KSP) is de koepelvereniging van de
meeste erkende pony-, paarden- en overige stamboeken voor paardachtigen in
Nederland. De samenwerking en belangenbehartiging spitst zich toe tot de fokkerij, de
Koepel heeft zitting in de Sectorraad Paarden. De activiteiten van de Koepel omvatten
onder andere de basisopleiding voor fokjuryleden, en ook het succesvolle project
‘Eigenaar zoekt ruiter’ is door de Koepel geïnitieerd.