Afdeling Zuid

0
90

Berkel-Enschot, Op Vrijdag 17 november vond de najaarsvergadering van de afdeling Zuid plaats bij Hotel Restaurant De Druiventros.

De vergadering werd druk bezocht en er was een goede sfeer. Kitty Jonker en Emmalie van Welie hebben de leden meegenomen langs de verschillende agendapunten en ook werden de certificaten uitgereikt aan de predicaat pony’s.

Het belangrijkste agendapunt was het voortbestaan van de afdeling, immers traden zowel Kitty Jonker als Emmalie van Welie af als bestuurder. In de vergadering werden beide dames hartelijk bedankt voor al het gedane werk van de afgelopen jaren, een groot applaus en een prachtige bosbloemen werd uitgereikt.

Op de vorige extra ledenvergadering werd er een commissie gevormd om de leden van de afdeling te benaderen en enthousiasmeren om toch weer een voltallig bestuur te kunnen instaleren. Slechts een kleine groep leden gaf gehoor aan het invullen van de vragenlijst welke digitaal werd toegestuurd en ook werden hierin geen nieuwe bestuursleden gevonden.

De werkgroep heeft een terugkoppeling gedaan aan het hoofdbestuur en onze voorzitter heeft dit verder toegelicht na het aftreden van de laatst zittende bestuursleden. Het hoofdbestuur zal dan ook de ontstane situatie voorleggen aan de ledenraad om gezamenlijk te kijken naar de toekomst.

Voor de leden van afdeling Zuid veranderd er op dit moment niets, ze worden zoals gebruikelijk op de hoogte gehouden en ook zijn er nog twee vertegenwoordigers vanuit de afdeling zittend in de Ledenraad.