#MissiePromotie

0
136
rozetten Welsh keuring

Ben jij al gestart met het rekenwerk? Tijdens de Centrale keuring te Houten zijn er maar liefst 87 pony’s gepromoveerd.

53 pony’s ontvingen het STER predicaat, 30 merries het KEUR predicaat en mochten er 4 merries meteen het KROON predicaat in ontvangst nemen. Deze predicaten zijn inmiddels verwerkt en zichtbaar in MijnWelsh. Nu kan dan ook het grote rekenwerk beginnen!

Op basis van prestaties van de nakomelingen kan je merrie of hengst ook in aanmerking komen voor bv het Preferentschap, een Fokpremie of zelfs het ELITE predicaat. Kijk snel in MijnWelsh en kijk naar de resultaten van de nakomelingen.

Het predicaat kan aangevraagd worden door onderstaande informatie op te sturen naar secretariaat@nwpcs.nl

  • Het originele registratiebewijs (het losse vel van A4-formaat)
  • Vermelding om welke nakomelingen het gaat, zo mogelijk met behaalde resultaten (elite, preferent, excellent, prestatie)
  • Een foto’s van de pony voor online publicatie op de website.
  • Kort verhaaltje over de pony voor online publicatie op de website

Predicaten merries, op basis van de prestaties van nakomelingen

  • PREFERENT
  • ELITE

PREFERENT

Een merrie kan het predicaat preferent toegekend krijgen zodra er – door minimaal drie van haar nakomelingen – minimaal 12 punten behaald zijn. Minimaal twee van deze nakomelingen moeten hun punten behaald hebben op minimaal driejarige leeftijd. Dit predicaat kan postuum toegekend worden.

ELITE

Een merrie kan het predicaat elite toegekend krijgen zodra er – door minimaal zes van haar nakomelingen – minimaal 24 punten zijn behaald. Minimaal vier van deze nakomelingen moeten hun punten behaald hebben op minimaal drie jarige leeftijd. Dit predicaat kan postuum toegekend worden.

Predicaten/premies hengsten, op basis van prestaties nakomelingen

  • FOKPREMIE (dit is geen predicaat maar een aanmoedigingspremie)
  • PREFERENT
  • ELITE

FOKPREMIE

Een stamboekhengst kan alleen een fokpremie toegekend krijgen zodra zijn oudste nakomelingen drie jaar oud zijn. Zijn nakomelingen moeten minimaal 30 punten behaald hebben. Van de ter keuring aangeboden nakomelingen moet minimaal 60% een eerste premie hebben behaald en moeten minimaal 10 punten zijn behaald door predicaat dochters/ruinen of stamboekzonen. De stamboekhengst dient op de CHK getoond worden wanneer hij de fokpremie uitgereikt krijgt. De fokpremie kan postuum aan een hengst worden verleend.

PREFERENT

Een stamboek en/of basisboekhengst kan het predicaat preferent toegekend krijgen zodra zijn nakomelingen minimaal 80 punten behaald hebben. Hiervan zijn minimaal 20 punten behaald door predicaat dochters/ruinen en minimaal 10 door stamboekzonen. Een hengst die doorslaggevend fokt in de vrouwelijke of mannelijke lijn kan ook zonder stamboekzonen of onvoldoende predicaat dochters/ruinen in aanmerking komen voor het predicaat preferent, dit op voordracht van de Foktechnische commissie aan het Hoofdbestuur. Dit predicaat kan postuum aan een hengst worden verleend.

ELITE

Een stamboek en/of basisboekhengst kan het predicaat elite toegekend krijgen zodra zijn nakomelingen minimaal 120 punten behaald hebben. Hiervan zijn minimaal 40 punten behaald door predicaat dochters/ruinen en minimaal 20 door stamboekzonen. Een hengst die Doorslaggevend fokt in de vrouwelijke of mannelijke lijn kan ook zonder stamboekzonen of onvoldoende predicaat dochters/ruinen in aanmerking komen voor het elite predicaat, dit op voordracht van de Foktechnische commissie aan het Hoofdbestuur. Dit predicaat kan postuum aan een hengst worden verleend.