Bericht van het Hoofdbestuur, de Ledenraad en het Bestuur van de afdeling Noord van het NWPCS

0
515

Onlangs heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen een afvaardiging van het NWPCS-Hoofdbestuur en de heren Joop Epema en Meindert Elzinga over een mogelijke oplossing voor het geschil dat tussen het stamboek en de heren Epema en Elzinga is ontstaan. Het Hoofdbestuur, de Ledenraad en het Bestuur afdeling Noord zijn van oordeel dat de zaak te veel is geëscaleerd en er verschillende mensen zijn beschadigd. Hiervoor biedt het Hoofdbestuur, de ledenraad en afdelingsbestuur Noord hun oprechte excuses aan. Het Hoofdbestuur is dan ook blij te kunnen melden dat zowel Joop Epema en Meindert Elzinga per direct weer beschikbaar kunnen zijn voor alle functies binnen het NWPCS. Joop Epema en Meindert Elzinga hebben in het belang van het stamboek besloten ervan af te zien om hun lidmaatschap van de ledenraad opnieuw in te nemen en trekken de tegen het NWPCS aanhangig gemaakte gerechtelijke procedure in.

Met vriendelijke groet,

Namens het Hoofdbestuur,

Piet Peters Voorzitter