Verslag ledenraadsvergadering d.d. 24 november 2022

0
324
nwpcs logo

Op 24 november jl. vond de ledenraadsvergadering plaats bij manege Hippisch Verband te Putten.

Er werd tijdens de vergadering door de aanwezigen op de tribune geen gebruik gemaakt van het inspreekrecht.

Afdelingen

Vanuit de drie afdelingen werd een korte terugkoppeling gegeven op de najaarsvergaderingen. In de afdeling Zuid was er een beperkt bezochte vergadering en was er wat onvrede over het verplaatsen van de keuring te Sevenum naar de dag van het Zeeuwse paard. Tevens werd aangegeven dat het lastig was om nieuwe bestuursleden en vrijwilligers te vinden de openstaande vacatures in de afdeling staan al 3 jaar open.

In de afdeling midden was een goed bezochte vergadering met weinig grote bijzonderheden. Wel is ook hier de oproep voor extra vrijwilligers gedaan. De organisatie van de verschillende evenementen komt in gevaar als niet meer leden zich beschikbaar stellen. Verder was er een goeie discussie over het nieuwe predicatenstelsel en is de tarievenlijst verder toegelicht.

In Noord was er een zeer goede opkomst en was er een fijne en goede sfeer op de vergadering. Ook hier is er uitgebreid gesproken over het predicatenstelsel en ook is de tarievenlijst voorzien van een extra toelichting. De ledenraadsleden van Noord gaven een compliment aan het bestuur voor de goede vertegenwoordiging van het Bestuur op de vergadering.

Predicaatstelsel

Door de werkgroep van het predicatenstelsel werd nog een korte toelichting gegeven op het predicatenstelsel, het traject werd toegelicht en ook de laatste wijzigingen die op de afdelingsvergaderingen zijn aangegeven werden kort doorgenomen. De Ledenraad heeft hierna het nieuwe predicaten stelsel goedgekeurd welke op 1 januari 2023 zal ingaan.

Er werd door het Hoofdbestuur een toelichting gegeven op de voorliggende begroting en tarievenlijst, na een korte discussie en uitleg werden beide stukken goedgekeurd.

Welzijn

Het welzijn van de dieren is een maatschappelijk topic, het hoofdbestuur heeft hiervoor een Beleidsplan welzijn opgesteld voor ons stamboek en tijdens de kaderdag van het NWPCS is hierover met alle functionarissen uitgebreid gesproken. Het beleidsplan werd door de ledenraad na nog een toevoeging goedgekeurd. Dit beleidsplan zal een lopend document zijn wat telkens verder aangevuld dient te worden.

Vanuit de vereniging was er in het verleden de vraag voor een uitgebreid jaarverslag, om het jaarverslag goed te kunnen opstellen is er een jaarplan voor 2023 opgesteld. De ledenraad was blij met dit nieuwe plan en keurde deze dan ook unaniem goed.

Bastiaan Meerburg

Aan het einde van het openbare gedeelte werd er afscheid genomen van Bastiaan Meerburg als technisch voorzitter van de ledenraad. Onze voorzitter van het hoofdbestuur bedankte hem uitgebreid voor zijn inzet en alle tijd die hij heeft gestoken in ons stamboek. Door het vertrek van Bastiaan kwam is er een tijdje terug een vacature opengezet voor een nieuwe technisch voorzitter, helaas is op dit moment deze vacature nog niet vervuld. De ledenraad heeft hierom tijdelijk een ad interim voorzitter en secretaris uit haar midden aangewezen. Richard Dekkers zal functioneren als voorzitter en Jan Jukema als secretaris. De ledenraad hoopt tijdens de nieuwe voorjaarsvergadering beide functies definitief in te vullen.