Predicaatstelsel: wij stellen uw input op prijs

0
646
rozetten Welsh keuring

Er zijn de laatste jaren bijeenkomsten geweest met leden en gesprekken met de FTC’s over aanpassingen in het predicaatstelsel. Het concept plan dat daaruit is voortgekomen zal nu door een werkgroep worden gefinetuned en daarna als definitief plan worden besproken in de hele ledenraad.

De werkgroep bestaat uit een afvaardiging van de ledenraad en het NWPCS hoofdbestuur. Het is de bedoeling dat het hernieuwde stelsel per 2023 in werking treedt.

Uw input

Heeft u nog punten, waarvan u het van belang acht dat de werkgroep hiervan op de hoogte is? Mail dan vóór 1 mei 2022 naar één van de leden van deze werkgroep, zodat uw input nog kan worden meegenomen.

Richard Dekkers – dekkers.hr@gmail.com
Jan van Drie – stalbijsterhof@solcon.nl
Monica Groothuis – monicagroothuis@gmail.com
Erik van Lente – je_l_vanlente@telfort.nl
Rhodé van Praat – bestuur@nwpcs.nl