Keuringsseizoen 2022: vraagprogramma

0
527
keuringsseizoen 2022

Dit jaar bleek de organisatorische uitdaging om de keuringen en de inspectiedag voor seizoen 2022 te bemensen een behoorlijke uitdaging. Maar het is gelukt!

DatumPlaats (Afdeling)Sluitingsdatum
25 juniInspectiedag in Putten (Afd. Midden)10 juni
9 juliRegionale Keuring in Schoonebeek (Afd. Noord)24 juni
9 juliRegionale Keuring in Sevenum (Afd. Zuid)24 juni
16 juliRegionale Keuring in Hellendoorn (Afd. Midden)1 juli
30 juliRegionale keuring in Tolbert (Afd. Noord)15 juli
6 augustusRegionale keuring in Heteren (Afd. Midden)15 juli
27 augustusCentrale keuring
Onder voorbehoud van wijzigingen


Na een verzoek aan de leden van het jurykorps om aan te geven op welke data men beschikbaar kon zijn, bleek deze beschikbaarheid zeer uiteen te lopen, van niet beschikbaar voor komend seizoen tot op de meeste keuringen inzetbaar.

Vervolgens is een indeling gemaakt op de Regionale- en Centrale Keuring en al snel bleek er een tekort aan beschikbare juryleden om alle keuringen te bemensen.

Externe adviseurs

Op de keuringen waar niet voldoende juryleden beschikbaar zijn, is getracht goede externe adviseurs te plaatsen naast een ervaren NWPCS jurylid. Dankzij deze constructie kunnen komend seizoen toch alle evenementen doorgang vinden! De externe adviseurs hebben allen een rijke ervaring in het beoordelen van paarden/pony’s en daarnaast veel affiniteit met ons stamboek.

Inmiddels zijn vijf leden van ons stamboek aan de traditionele juryopleiding via de Koepelfokkerij begonnen en lopen er twee personen stage als aspirant jurylid.

Uiteraard hopen we voor de toekomst dat via deze route het jurykorps kwantitatief en kwalitatief verder zal worden versterkt.

Vraagprogramma

De gebruiksrubrieken en secties C & D kunnen niet op alle keuringen inschrijven. Door op het vraagprogramma te klikken vindt u o.a. welke juryleden en externe adviseurs waar jureren en welke rubrieken er op een bepaalde keuring uitgeschreven zijn. Voor de gebruiksrubrieken zijn uitgebreide protocollen beschikbaar op de website zodat iedereen weet wat er gevraagd wordt. Er mag op één keuring aan meerdere rubrieken deelgenomen worden met uitzondering van de jonge voorbrengers, Leading Rein en First Ridden, daar kun je als combinatie maar voor één rubriek inschrijven. Het is wel mogelijk om je als combinatie voor twee verschillende keuringen op te geven.

Wijzigingen komend seizoen

Na het goedkeuren van de nieuw statuten en reglementen zijn er een paar belangrijke wijzigingen voor het komende seizoen;

  • Bij deelname (dus ook merries die hun veulen begeleiden in een veulenrubriek) is een geldige influenza-enting verplicht. De hiervoor geldende bepalingen vindt u onder artikel 4.3 van het keuringsreglement.
  • Hoofdstelnummers worden niet meer door de organisatie geleverd, maar moeten door de deelnemers zelf geregeld worden en dienen goed zichtbaar aan het voorbrenghoofdstel of aan de mouw van de voorbrenger bevestigd te zijn. Denk eraan dat deze aan beide zijden worden aangebracht! De afdelingen zullen zorgen dat er ook op de dag zelf hoofdstelnummers te koop zijn.
  • Op alle Regionale- en de Centrale keuring zal een voorbrengservice aanwezig zijn. De kosten van deze service om uw pony professioneel voor te laten brengen is € 15,00. Mocht u hiervan gebruik willen maken kunt u dit bij opgave via Mijn.Welsh.nl kenbaar maken. Op de dag zelf kunt u het verschuldigde bedrag bij het secretariaat afrekenen en na betaling krijgt u een bewijs mee om van deze service gebruikt te kunnen maken. Deze service wordt per hoofdstelnummer berekend, heeft u meerdere pony’s die u voor wilt laten brengen zal er per pony het aangegeven tarief betaald dienen te worden.
  • Stermerries hoeven niet meer op de Regionale Keuring een veulen aan de voet te hebben om voor het keur / kroon predicaat in aanmerking te kunnen komen. Zij moeten dan wel eerder een geregistreerd veulen gehad hebben. LET OP! Wilt u voor deze promotie in aanmerking komen en gaat dit om een niet bij het NWPCS geregistreerd veulen, dan dient u voorafgaand aan de keuring het bewijs van een geregistreerd levend veulen uit deze merrie, aan te leveren bij het stamboeksecretariaat.