Nieuwe statuten en reglementen bekrachtigd door ledenraad en Notaris

0
507
nwpcs logo

Vanaf 04-02-2022 zijn de aangepaste statuten en reglementen bekrachtigd door de ledenraad en de Notaris.

Eind 2018 is de eerste aanzet geweest tot het aanpassen en het weer in
lijn brengen van de statuten en de reglementen van het NWPCS. De
vorige statuten en reglementen waren deels niet meer van deze tijd,
behoorlijk verouderd, stonden niet goed in lijn met elkaar en sloten
niet meer aan bij de huidige wet- en regelgeving.

Op grond van de wet moeten regels van een vereniging worden vastgelegd
in statuten. Zo vind je in de statuten bijvoorbeeld terug wat het doel
is van de vereniging, wat de wijze van benoeming van bestuurders is en
hoe de ledenraadsvergadering bijeen moet worden geroepen. De
bepalingen van zowel de statuten als de reglementen zijn bindend voor
alle leden en organen van de vereniging. Regels over de dagelijkse
gang van zaken (meer praktische zaken) zijn vastgelegd in het
algemeen reglement.

Statuten en reglementen zijn als het ware een handboek waarin
beschreven staat welke procedures er in onze organisatie gelden, wie
verantwoordelijk is voor welke zaken, etc. Daarom zijn de deze nieuwe statuten en
reglement openbaar op de website te vinden zodat iedereen deze kan
vinden en door kan lezen.