Gesprek leden Hoofdbestuur en terug getreden ledenraadslid Noord

0
636
nwpcs logo

Vrijdag 4 februari 2022 heeft er, zoals reeds aangehaald door Piet Peters in een artikel d.d. 8 december 2021 in de Paardenkrant, een gesprek plaatsgevonden tussen een afvaardiging van het hoofdbestuur en het op verzoek terug getreden ledenraadslid Alfred Askes uit de afdeling Noord (Melissa Mol was wegens ziekte verhinderd).

In dit gesprek zijn de gebeurtenissen die zijn ontstaan tijdens en na de ledenraadsvergadering van 12 november 2021 uitvoerig met elkaar besproken, waarbij een ieder zijn inbreng heeft gehad. Gedane zaken nemen geen keer, maar gezamenlijk zijn de betrokkenen tot de conclusie gekomen dat er naar elkaar toe geen rancune is met betrekking tot hoe één en ander gelopen is. De betrokkenen zijn in goede harmonie uit elkaar gegaan, met als insteek het NWPCS verder vooruit te helpen.