Nieuwe penningmeester benoemd

0
1132
Annemiek Kuipers - Smeuldersmet Reduster Fleur
Annemiek Kuipers - Smeuldersmet Reduster Fleur.

Afgelopen najaar nam Cor de Jong afscheid als penningmeester van het NWPCS. De Ledenraad dankt hem hartelijk voor al het werk dat hij voor het stamboek verzet heeft. Inmiddels is ook zijn opvolgster bekend.

Annemiek Kuipers-Smeulders is namelijk op 3 januari door de Ledenraad benoemd als nieuwe penningmeester. Annemiek woont in de afdeling Noord (Holsloot, Drenthe) en heeft een financiële achtergrond. Ze werkt als zzp-er in de zakelijke dienstverlening. Ze fokt zelf NWR en WPBR pony’s en is sinds 2016 lid van ons stamboek. Samen met haar echtgenoot René heeft Annemiek twee kinderen (Ben en Ella). Haar man is eigenaar van een agrarisch bedrijf (melkveehouderij/akkerbouw). Op de foto staat Annemiek met haar fokmerrie Reduster Fleur (v. De Goede Ree Now or Never x Wester Aikema’s Adios).

De Ledenraad feliciteert Annemiek met haar benoeming in het hoofdbestuur en wenst haar veel succes bij de uitvoering van haar activiteiten voor het stamboek.