Juridische procedures tegen het NWPCS

0
874
juridisch

Het NWPCS heeft afgelopen week twee dagvaardingen ontvangen van leden van de afdeling Noord, die betrokken waren bij de integriteitsschending van een besloten vergadering van de Ledenraad in november vorig jaar.

Één van de leden is het niet eens met de schorsing als jurylid en claimt schade te lijden als gevolg hiervan en vordert onder meer de schorsing als jurylid op te heffen.

Twee andere leden vorderen ook hun schorsing met terugwerkende kracht op te heffen en vorderen onder meer dat alle besluiten van de Ledenraad sinds november 2020 ongeldig worden verklaard.

Het herbenoemde hoofdbestuur en de Ledenraad van het NWPCS zien de uitkomst van dit juridische traject met vertrouwen tegemoet.