Hoofdbestuur (opnieuw) benoemd door Ledenraad

0
1343
logo NWPCS

Vanavond (1 december) heeft de Ledenraad in een besloten vergadering ingestemd met de herbenoeming van de hoofdbestuursleden Piet Peters (voorzitter), Frederike Snel-van Daalen (secretaris), Louis Roeters (bestuurslid fokkerijzaken NWR/WPBR) en Rhodé van Praat (bestuurslid fokkerijzaken rassecties).

Tijdens de voorlaatste Ledenraadsvergadering werden de nieuwe statuten en reglementen unaniem door de Ledenraad goedgekeurd. Dit was voor de voormalige bestuursleden een belangrijke voorwaarde om zich opnieuw beschikbaar te stellen voor de vacante functies.

Ledenraadsvoorzitter Bastiaan Meerburg: “De Ledenraad is blij dat deze capabele mensen zich weer willen inzetten voor ons mooie stamboek. Wij wensen hen hierbij veel plezier en succes toe.”

Naar een oplossing voor het vooralsnog vacante penningmeesterschap van de vereniging wordt nog gezocht.