Update over ontwikkelingen NWPCS

0
1098
logo NWPCS

Tijdens de Ledenraadsvergadering op vrijdagavond 12 november is het
NWPCS hoofdbestuur uit zichzelf teruggetreden, vanwege een discussie
over de nieuwe statuten en reglementen en het proces hiernaartoe. De
ledenraadsleden van de afdeling Noord ondersteunden het voorstel niet,
waarmee de noodzakelijke statutaire meerderheid op dat moment niet
werd gehaald.

Na het gebeurde hebben de ledenraadsleden van de afdeling Noord
vervolgens intensief contact gehad met hun achterban en kwamen tot de
conclusie dat de nieuwe statuten en reglementen binnen de vereniging
wel breed gesteund werden. In een vervolgoverleg op zondag zijn de
nieuwe statuten en reglementen daarom alsnog unaniem door de Ledenraad
goedgekeurd.

Drie ledenraadsleden uit de afdeling Noord hebben echter, vanwege hun
inbreng op 12 november en de consequenties daarvan (het terugtreden
van het hoofdbestuur), recent besloten hun positie in de Ledenraad ter
beschikking te stellen. Zij zullen op de aankomende extra ALV van de
afdeling Noord op 1 december een nadere toelichting geven aan de
leden.

De Ledenraad vindt het belangrijk om zo spoedig mogelijk een capabel
hoofdbestuur te vinden, dat kan rekenen op veel draagvlak binnen de
vereniging.

Bron: Ledenraad