I&R: Welsh-pony’s koppelen aan UBN in meeste gevallen nu mogelijk

0
2743
paspoort, chip, registratie, transponder

Als houder van onder meer Welsh-pony’s moet u vanaf 21 april 2021 een melding doorgeven in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) van RVO. Dit geldt vanaf 21 april 2021. Vanaf nu is het mogelijk om pony’s te koppelen aan uw UBN. Echter kan er een probleem optreden in de datakoppeling tussen onze softwarepartner Equis en de RVO. Dit betreft veelal dieren die geboren zijn in 2016 of eerder.

Per 21 april 2021 wordt de Europese diergezondheidsverordening van kracht in Nederland, en daarmee wordt de I&R van paardachtigen een stuk strenger. In de praktijk komt het erop neer dat er vanaf 21 april een registratieplicht geldt voor zowel hobbymatig als ook professioneel gehouden pony’s, zodat de overheid inzicht heeft in het aantal paarden per locatie. Dit is belangrijk om in de toekomst een beter overzicht te hebben bij de uitbraak van een besmettelijke ziekte.

Registreren

Het registreren van pony’s gebeurt via het chippen in combinatie met het aanvragen van een paspoort bij een pony. Dat verloopt via paspoort uitgevende instanties (ppi), zoals het Welsh Stamboek (NWPCS). Zij mogen dit namens RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) uitgeven en registreren de gegevens van het paard in hun database. Ook zorgen zij dat de gegevens in de Nederlandse centrale database komen.

Geen of buitenlands paspoort

Daarnaast kunnen de pony’s welke nog niet bekend zijn, omdat ze nog geen paspoort hebben óf een paspoort hebben wat niet in Nederland is afgegeven, (alsnog) worden gemeld voor vermelding in de RVO database.

Het stamboekkantoor kan er dan voor zorgen dat deze pony’s alsnog in de database van RVO komen. Dit als voorwaarde voor het melden via uw UBN op de locatie.

Met de onderstaande twee formulieren kunt u de aanvraag indienen om uw pony (zonder paspoort of met een buitenlands paspoort) te laten registreren. In beide gevallen wordt aan de wettelijke verplichting voldaan. Bij bij inschrijving (mits de pony aan de voorwaarden hiervoor voldoet) ontvangt u tevens het officieel document ten bewijze van inschrijving bij het NWPCS.

Mijn Welsh bijwerken

Heeft u nog paarden op uw naam staan die inmiddels zijn overleden of verkocht? Werk dit dan bij in Mijn Welsh, want voor deze pony’s hoeft u straks immers geen verblijfplaats door te geven. Bij ‘Ledenservice’ kunt u kiezen voor ‘Pony verkocht melden’ of ’Pony overleden melden’.

Zoekfunctie

Wilt u nagaan of uw pony in de Nederlandse database geregistreerd staat? In deze zoekfunctie op mijn.rvo.nl kunt u het chipnummer of levensnummer van een paard intypen om te zien welke gegevens bekend zijn.

Daarbij zijn onderstaande punten goed om te weten:

  • Er is een probleem in de datakoppeling tussen onze softwarepartner Equis en de RVO. Dit betreft dieren die geboren zijn in 2016 of eerder. Deze dieren zijn (deels) niet geïmporteerd in de RVO database en daarmee op dit moment niet te koppelen aan een UBN nummer.
  • Er wordt gewerkt aan een oplossing, er is veel contact met en tussen beide partijen.
  • Er is geen probleem met de NWPCS-paspoorten. Daar staat de juiste informatie in. Het probleem zit hem puur in de uitwisseling van informatie tussen de database van Equis en RVO
  • Houders kunnen op dit moment niet worden beboet bij eventuele controle van dieren die niet vindbaar zijn in de database.

Registreren van een locatie waar paarden gehouden worden

Voor het registreren van een locatie waar paarden gehouden worden, zijn grofweg twee handelingen nodig:

  1. De locatie dient een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) te hebben
  2. De paarden die gehouden worden op de locatie koppelen aan het UBN

Het is mogelijk een UBN voor paardachtigen te registreren. U vraagt een UBN aan op mijn.rvo.nl. Heeft u al een UBN? En wilt u de diersoort paardachtigen toevoegen? Via Paarden melden op mijn.rvo.nl komt u in I&R. Hier kunt u meldingen doorgeven, bekijken, herstellen en de status van een dier opvragen. Voor het doorgeven van meldingen heeft u gegevens over de locatie (UBN), de ID-code (UELN-levensnummer of chipnummer) van het dier en de datum nodig. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u dit makkelijk doet.

Handige links: