Twee ledenraadsleden voor afdeling Noord gezocht

0
1045
NWPCS afdeling Noord

Wij zijn op zoek naar twee enthousiaste en betrokken ledenraadsleden die het NWPCS, onze Welshpony en de afdeling Noord een warm hart toe dragen. Als lid van de ledenraad ben je de oren en ogen van onze afdeling en spreek je ook namens deze groep leden in de raad. De ledenraad is een belangrijk orgaan binnen onze vereniging en vormt de schakel tussen de leden en het hoofdbestuur.

De Ledenraad is de algemene vergadering van het NWPCS. De Ledenraad van het NWPCS heeft als belangrijkste taak het vaststellen van het beleid en het controleren of dit beleid wordt uitgevoerd. Het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad voor het beleid en het gevoerde bestuur.

Wil jij ook je steentje bijdragen om met ons stamboek te bouwen aan een goede toekomst? Stel je dan nu kandidaat voor deze interessante en leerzame vacature. Om zitting te nemen in de ledenraad dien je persoonlijk lid te zijn van ons stamboek.

Kandidaten kunnen zich tot 31 januari 2021 melden bij de afdelingsvoorzitter van Noord, de heer Richard Dekkers. Uit de kandidaten die zich melden worden door het afdelingsbestuur twee kandidaten geselecteerd, die tijdens de afdelingsvergadering op vrijdag 16 april worden voorgelegd aan de leden van afdeling Noord. Uiteraard kunnen er ook tegenkandidaten worden gesteld, deze dienen vooraf te worden aangemeld bij het bestuur van afdeling Noord. In de uitnodiging voor de afdelingsvergadering zal hiervoor een datum worden aangegeven. In verband met de huidige Corona maatregelen zullen de leden van de afdeling gevraagd worden digitaal instemming te geven. Indien er meerdere kandidaten zich beschikbaar stellen zal er een stemming plaatsvinden.

Voor extra informatie over de beschikbare vacatures kun je contact opnemen met één van de ledenraadsleden van onze afdeling, Melissa Mol (06 10 27 57 38) of Marcel Breebaart (06 29 59 23 63)

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot 31 januari 2021 aanmelden bij de afdelingsvoorzitter Richard Dekkers, dekkers.hr@gmail.com of via telefoonnummer 06 52 56 86 25

NWPCS afdeling Noord