Kort verslag ledenraadsvergadering 6 november 2020

0
1143

Op vrijdagavond 6 november 2020 kwam de Ledenraad via een digitale Zoom-meeting bijeen. Hoewel het even wennen was om elkaar niet persoonlijk te treffen, was het goed om te zien dat nu een grote groep leden de moeite had genomen om het openbare gedeelte bij te wonen.

Harold Zoet, Remco Dobber en Richard Dekkers namen afscheid van de ledenraad en werden door de voorzitter hartelijk bedankt voor hun inzet. Vanuit de afdeling Noord werd Marcel Breebaart als nieuw ledenraadslid verwelkomd.

Juryopstelling

Namens het jurycorps sprak voorzitter van de jury Elbert Koelewijn in. Vanuit het hoofdbestuur was richting hem aangegeven dat de Ledenraad het verzoek had gedaan om bij de juryopstelling rekening te houden met verjonging van het jurycorps en dat er bij de opstelling steeds een jong jurylid naast een ervaren jurylid moest staan. De voorzitter van de Ledenraad gaf als reactie op zijn inspraak aan dat destijds door de Ledenraad inderdaad besproken is dat verbreding, verjonging en doorstroming bij het jurycorps belangrijk is.

Verder zijn de taken/verantwoordelijkheden voor de juryopstelling als volgt belegd: de Ledenraad bepaalt wie er jurylid wordt en het hoofdbestuur bepaalt in overleg met de foktechnische commissies wie er op een bepaalde keuring staat te jureren. Er zal vanuit het hoofdbestuur een brief naar alle juryleden worden gestuurd met de overwegingen voor de huidige opstelling.

In het besloten gedeelte werd nog verder gesproken over hoe de opstelling van de Centrale Hengsten Keuring (CHK) 2021 tot stand gekomen is, en hoe de communicatie van hoofdbestuur en Ledenraad naar jurycorps in de toekomst verder kan worden verbeterd.

Afdelingen

Er werd een korte terugkoppeling gegeven door de ledenraadsleden van de diverse afdelingen. De afdeling Zuid heeft geen voorjaarsvergadering gehad, maar heeft eind oktober dit online alsnog gedaan. Er is een klein financieel tekort over het boekjaar 2019.

Daarnaast werd gesproken over de toekomstbestendigheid van de huidige verenigingsstructuur. Er werd gestemd, waarbij veruit het grootste deel van de leden ertegen was om een commissie in te stellen die opheffing van de Ledenraad moest onderzoeken.

De afdeling Noord sprak in haar fysieke vergadering ook uitgebreid over het voortbestaan van de Ledenraad. Daar werd unaniem besloten om géén commissie in te stellen en dus de Ledenraad te laten bestaan in de huidige vorm. Ook werden de bestuurswisselingen binnen de afdeling meegedeeld.

De afdeling Midden had geen najaarsvergadering gehad, er wordt geprobeerd om voor 1 februari 2021 nog een fysieke bijeenkomst te organiseren. Mocht dat niet lukken, dan wordt er over de drie vacatures in de Ledenraad vanuit de afdeling Midden gestemd via de post.

Begroting en CHK 2021

De begroting 2021 werd na toelichting van penningmeester Cor de Jong en enige discussie goedgekeurd, evenals de tarievenlijst. Ook werd nog ingegaan op de CHK 2021 onder de huidige omstandigheden met corona: het hoofdbestuur streeft ernaar om het kijken via de livestream extra interessant te maken en zoekt naar oplossingen om de mogelijkheden voor het verhandelen van pony’s toch mogelijk te maken door het koppelen van aanbod en vraag via een telefoonteam.

De Ledenraad