Nieuwe bestuursleden en voorzitter afdeling Noord

0
1364
NWPCS afdeling Noord

Op de afgelopen ledenvergadering van de Afdeling Noord van het NWPCS is afscheid genomen van Gert Wensvoort (voorzitter) en Gerard Bies (bestuurslid). Door de destijds geldende Corona-regels kon de voorjaarsvergadering geen doorgang vinden en is er nu tijdens de najaarsvergadering met de nodige bedankjes afscheid genomen van beide heren. Wij willen zowel Gerard als Gert bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren en zijn natuurlijk blij met de toegezegde vrijwilligers steun die ze ons stamboek blijven geven.

Als bestuur zijn we erg blij dat we beide beschikbare plekken hebben kunnen invullen, Josien de Boer en Arjen Holties werden door de vergadering met Unanieme stem toegevoegd aan het bestuur.

De voorzittershamer wordt overgenomen door Richard Dekkers en ook deze verkiezing werd unaniem door de vergadering gesteund.

Binnenkort vergadert het bestuur gezamenlijk om de taken en functies onderling te verdelen. Tevens zullen wij ons allemaal binnenkort nog verder aan jullie voorstellen en de plannen voor 2021 aan jullie presenteren.

Door het aftreden van Richard Dekkers als lid van de ledenraad was er ook een vacature voor de ledenraad beschikbaar. Deze functie zal worden ingevuld door Marcel Breebaart. Ook zullen wij Marcel vragen zich verder aan jullie voor te stellen.

Bestuur afdeling Noord