Inspectiedagen

0
1596
Inspectie Sevenum 2020

Naar aanleiding van de afgelopen zaterdag in Sevenum gehouden inspectie dag zijn er vragen van eigenaren binnengekomen met betrekking tot de toelichting op de door de jury geïnspecteerde pony’s. Volgens het door ons gehanteerde protocol geeft de jury op de inspectiedag geen mondelinge toelichting op de geïnspecteerde pony’s.

De jury noteert een beschrijving op de door het stamboek verstrekte jurykaarten van de geïnspecteerde pony. Deze jurykaarten zijn na afloop van de inspectie via het stamboek kantoor op te vragen door de eigenaar binnen 8 dagen na het verstrijken van de betreffende inspectie. Om op deze wijze geïnformeerd te worden over wat het commentaar van de jury was. Wilt u – als hiervan gebruik wilt maken – daartoe de naam en het hoofdstelnummer van de pony doorgeven.

Livestreaming

De livestreaming was in Sevenum nog niet optimaal, hier wordt voor de komende inspectiedagen geprobeerd een betere invulling aan te geven middels een vaste internet lijn. Om op deze manier een betere beeldweergave te verkrijgen. Wij hopen middels deze wijze op (meer) kijkplezier!