Inspecties 2020

0
3347
wit tenue

Beste Welsh liefhebbers,

2020 pakt zoals iedereen weet anders uit dan we in eerste instantie gehoopt hadden. Nederland en de rest van de wereld is hard getroffen door het COVID-19 virus. Dit heeft natuurlijk ook verstrekkende gevolgen voor al onze Welsh-evenementen zoals shows, sportdagen, regionale en nationale keuringen. Nu hebben we de keuze om bij de pakken neer te gaan zitten en het zomerseizoen als verloren te beschouwen, maar zo zitten we niet in elkaar!

Inmiddels is er weer een lichtpunt aan de horizon en krijgen we mogelijkheden om toch weer zaken te gaan opstarten. Helaas is het wel zo dat dit niet kan in de vorm zoals we deze gewend zijn. Als stamboek hebben we de afgelopen weken in samenwerking met de afdelingen hard gewerkt aan een alternatief plan voor de keuringen. In deze brief willen we al onze leden hiervan op de hoogte brengen. Hieronder zullen we u uitleggen hoe de ‘inspecties 2020‘ in zijn werk gaan.

Als uitgangspunt voor het protocol zijn we uitgegaan van het door LNV goedgekeurde plan van de Koepel Fokkerij (deze staat op de website van het NWPCS) en de verdere protocollen en regelgeving vanuit het RIVM. Gezocht is naar een manier om de volksgezondheid zo min mogelijk in geding te brengen maar toch fokkers de mogelijkheid te kunnen bieden voor een primering en behalen van predicaten voor hun pony’s.

Er komen 3 landelijke inspectiedata

(onder voorbehoud van goedkeuring veiligheidsregio’s en voldoende deelname)

  • 1 augustus Afdeling Zuid – Sevenum
  • 8 augustus Afdeling Noord – Tolbert
  • 15 augustus Afdeling Midden – Putten

Inschrijven kan via ‘Mijn Welsh’ en zal geopend worden op 01-06-2020, de sluitingsdatum betreft voor alle drie de inspectiedagen 01-07-2020, te late inschrijvingen worden niet meer gehonoreerd.

Mochten de inspectiedagen onverhoopt geen doorgang kunnen vinden krijgt u uw inschrijfgeld automatisch teruggestort.

Mocht u nog vragen hebben of zijn er onduidelijkheden kunt u zich wenden tot het ‘inspectie team’ bestaande uit de HB leden Louis Roeters en Rhodé van Praat, afgevaardigde van afd. Zuid Yvon Jansen, afgevaardigde van afdeling Midden Jan van Drie en afgevaardigden van afdeling Noord Gert Wensvoort en Richard Dekkers. Of stuur uw vraag per mail naar bestuur@NWPCS.nl

Om te downloaden