Het chippen en schetsen van de veulens in Corona tijd

0
2005
singels

Identificatie en Registratie (I&R) van paarden en pony’s is een Europese verplichting. Paardachtigen (paarden, pony’s en ezels) moeten een transponder (chip) in de hals ingebracht krijgen en voorzien worden van een paardenpaspoort. Vanuit I&R-regelgeving is vastgesteld dat een veulen vanaf 6 weken oud en vóór het bereiken van de leeftijd van 6 maanden geïdentificeerd moet zijn, dat wil zeggen voorzien moet zijn van een transponder en een paardenpaspoort.

Naast het inbrengen van een transponder dient een veulen ook geschetst te worden. Hierbij worden alle aftekeningen van het veulen opgenomen. Het nummer van de transponder en de aftekeningen worden in het paardenpaspoort vermeld zodat instanties als de NVWA de juiste identiteit van elke Paardachtigen kunnen vaststellen.

De paardenpaspoortconsulent brengt in het kader van de I&R-verplichting van de stamboeken bij alle veulens een transponder in de hals en documenteert alle kenmerken. Zij doen dit op locatie bij de houders en dit gebeurt op afspraak. Zodra het veulen zonder de moeder het erf van de houder verlaat, moet het van een paardenpaspoort voorzien zijn. Eerder mag het dier niet getransporteerd worden.

Tijdens corona:

Sinds de ‘lock down periode’ is ingesteld door de overheid, moesten de paardenpaspoortconsulenten thuisblijven en konden de veulens niet van een paardenpaspoort en chip voorzien worden. In lijn met de versoepelingsmaatregelingen die vanaf 11 mei 2020 gelden, mag het chippen en schetsen onder strikte voorwaarden (protocol) weer doorgang vinden.

Meld uw veulens op tijd aan:

Vanuit de Koepel Fokkerij is er voor de paarden- en ponystamboeken in Nederland een protocol opgesteld voor zowel de Paspoortconsulent als de Houder van het desbetreffende dier. Alle NWPCS leden en dus ook de houders krijgen dit protocol via deze brief toegestuurd, zodat de houder weet wat van hem verwacht wordt. Ook is deze brief en de daarbij behorende protocollen terug te vinden op sociale media en de website van het stamboek. Het is in ieder zijn belang dat voorafgaand aan het daadwerkelijk betreden van het desbetreffende erf de noodzakelijke gezondheidsvragen worden gesteld aan degene die assisteert bij het chippen. Wacht ook niet te lang met het aanmelden van uw veulens zodat de paspoortconsulent u tijdig in kan plannen. Ook als u nog meerdere veulens verwacht, geef dit dan aan bij de paspoortconsulent zodat hij maar een keer bij u langs hoeft te komen.

Protocol voor de houder van het veulen:

 1. Verzet de afspraak bij verkoudheidsklachten zoals:
  a. Neusverkoudheid,
  b. Loopneus,
  c. Niezen,
  d. Keelpijn,
  e. Hoesten,
  f. Benauwdheidsklachten,
  g. Verhoging tot 38 graden of koorts.
 2. Verzet de afspraak als iemand in uw huishouden of op stal verkoudheidsklachten vertoont (zie voor symptomen punt 1).
 3. Speen bij voorkeur het veulen niet van de merrie voordat het veulen gechipt en geschetst is.
 4. Zorg dat merrie en veulen op de afgesproken tijd op stal staan en beide een halster om hebben. Is dit niet in orde, dan zal de paspoortconsulent direct uw erf verlaten. U moet dan een andere afspraak maken. Extra kosten zullen worden berekend.
 5. Was uw handen vlak voordat de paspoortconsulent bij u op het erf komt.
 6. Schud geen handen met de paspoortconsulent.
 7. Houdt 1,5 meter afstand tot de paspoortconsulent.
 8. Wijs de paspoortconsulent de weg naar de stal waar de merrie en het veulen staan en zorg hierbij voor een ruime doorgang.
 9. Help de paspoortconsulent met het vasthouden van het veulen tijdens het inbrengen van de transponder. Houd daarbij zoveel mogelijk afstand.
 10. De paspoortconsulent zal proberen het bezoek zo kort mogelijk te houden. Bied daarom dan ook geen consumptie aan.
 11. Controleer mondeling of de paspoortconsulent de gegevens correct heeft genoteerd.
 12. Indien van toepassing: hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Download