Gewijzigd keuringssysteem in Corona-tijd

0
1928
Babette keuring Heteren 22-07-2017

Geachte leden NWPCS,

Zoals al gecommuniceerd door de Koepel Fokkerij zullen in deze corona-tijd de stamboeken door de overheid verplicht een gewijzigd keuringssysteem moeten invoeren. Dit betekent voor het NWPCS dat onze 6 regionale keuringen, met kampioenskeuringen en gebruiksrubrieken en doorverwijzing naar de Centrale Merriekeuring, allen geen doorgang kunnen vinden. Wel komt er beperkte gelegenheid uw pony’s individueel te laten inspecteren voor Stamboekdoeleinden, onder handhaving van de ons bekende strikte regelgeving volgens het RIVM.

Om deze inspecties te organiseren is een werkgroep inspecties NWPCS ingericht bestaande uit Rhodé van Praat, Louis Roeters, Jan van Drie, Richard Dekkers, Gert Wensvoort en Bart Reinders (voorzitter). Bij alle leden zal worden geïnformeerd naar de belangstelling voor dergelijke inspecties. Voorlopig lijkt het dat deze inspecties, bij uw voldoende gebleken belangstelling en na bespreking met de respectievelijke veiligheidsregio’s, zouden kunnen worden gehouden op 1, 8 en 15 augustus.

U wordt binnenkort, per schriftelijke nieuwsbrief en via de andere media van het NWPCS, nader ingelicht over uitvoering en locaties van deze inspecties.

Met vriendelijke groet,

Hoofdbestuur NWPCS