9 juni 2020 online Ledenraadsvergadering

0
343
online vergaderen via zoom

Op dinsdagavond 9 juni komt de Ledenraad voor het eerst dit jaar digitaal bij elkaar. De voorlopige agenda treft u hier aan.

We werken met het programma Zoom. Mocht u als lid willen inspreken over één van de onderwerpen die deze vergadering aan de orde komen, dan is hiervoor uiteraard de gelegenheid. Ook als u het open gedeelte van de vergadering wilt bijwonen, dan kan dit. U moet zich in beide gevallen vooraf even aanmelden via de secretaris van de Ledenraad, Reinier van de Ruit (reiniervanderuit@gmail.com of telefonisch via: 06-41423189), en ontvangt dan een Zoom-link.

Als u de jaarrekening 2019 wilt verkrijgen, dan kan dit bij het stamboekkantoor. Mocht u over dit stuk opmerkingen hebben, dan kunt u die het beste meegeven aan één van de ledenraadsleden van uw afdeling.

Met vriendelijke groet,

Bastiaan Meerburg (voorzitter Ledenraad)
Reinier van de Ruit (secretaris)


Ledenraadsvergadering 9 juni 2020, 20.00 uur
Locatie: Online, via Zoom