Informatie over het keuringsseizoen en het chippen van de veulens

0
1865

Gisteren is bekend geworden, dat het ministerie van LNV akkoord heeft gegeven op de door de Sectorraad Paarden aangeleverde protocollen.

Het Hoofdbestuur gaat de komende week overleggen met de Afdelingsvoorzitters hoe wij als NWPCS vorm kunnen geven aan het keuringsseizoen.

De te organiseren keuringen (overigens zonder Centrale merriekeuring) zullen onder een streng protocol plaats moeten vinden. Op het terrein mogen na 1-7-2020 niet meer dan 100 personen aanwezig zijn.

Organisatorisch heeft dit een behoorlijke voorbereiding nodig. De afdelingsbesturen zijn de uitvoerders en het Hoofdbestuur zal daar waar mogelijk ondersteunen.

Zodra er consensus is over plaats datum en uitvoering zullen wij u zo snel als mogelijk informeren.

Het Chippen van de veulens is aan een streng protocol onderworpen. Rhodé van Praat gaat dit samen met de paspoortconsulenten en het stamboekkantoor verder oppakken.

Zodra uw veulen gechipt gaat worden krijgt u vooraf de instructies en wij gaan er van uit dat u deze in het belang van onze gezondheid nakomt.

Zoals u zult begrijpen. Alles is onder voorbehoud van nieuwe maatregelen vanuit de overheid.