Keuringsseizoen 2020

0
1977
corona

Op woensdag 6 mei heeft het kabinet, onder voorbehoud dat het Coronavirus onder controle is enkele versoepelingen aangekondigd in de tot nu toe genomen maatregelen. Per 1 juli is er dan wellicht de mogelijkheid om met groepen tot maximaal honderd personen bij elkaar te komen.

Dat betekent dat het naar alle waarschijnlijkheid, vanaf die datum, ook mogelijk is om de merriekeuringen te organiseren. De koepel Fokkerij heeft in samenwerking met de Sectorraad Paarden een protocol opgesteld voor alle stamboeken om de 1.5 meter afstand tussen mensen te garanderen en het aantal aanwezige personen op de keuringslocaties te beperken. Dit protocol en de aanvraag om de keuringen doorgang te laten vinden ligt momenteel bij het Ministerie van LNV. Indien wij toestemming hiervoor krijgen is het voor de Afdelingen mogelijk om volgens planning de regionale keuringen deze zomer na 1 juli, met een eventuele uitloop naar augustus, zonder publiek te organiseren.

Geen CMK

Dit uiteraard onder voorbehoud van eventuele nieuwe maatregelen van de overheid. De centrale merriekeuring zal dit jaar niet georganiseerd worden en de predicaten (ster, keur en kroon) kunnen, bij het voldoen aan de daarvoor geldende eisen, op de regionale merriekeuringen worden behaald.

Zodra wij groen licht krijgen van de overheid zullen wij u hierover informeren.

Het Hoofdbestuur wil in het belang van haar leden, met alle zorgvuldigheid ten aanzien van de noodzakelijke maatregelen, mogelijkheden om keuringen te laten organiseren door de Afdelingen benutten. De te nemen maatregelen zijn gericht op het minimaliseren van de risico’s. Wij vertrouwen erop dat wij als vereniging dit met elkaar kunnen organiseren en de richtlijnen in acht nemen.