Coronavirus: ‘Effect maatregelen op paardensector’ en ‘Paarden Coronavirus niet besmettelijk voor mensen’

0
1911
Sectorraad Paarden (SRP)

Wat is het effect van de door de overheid opgelegde maatregelen op de paardensector? En is het paarden Coronavirus besmettelijk voor mensen? De Sectorraad Paarden (SRP) besteedt hier uitgebreid aandacht aan en wij hebben twee betreffende artikelen van de SRP samengevat.

CORONAVIRUS:
KABINET NEEMT PAKKET NIEUWE MAATREGELEN VOOR BANEN EN ECONOMIE

De Corona maatregelen hebben ook een enorm effect op de paardensector. De paardensector is een specifieke sector die te maken heeft met het welzijn van paarden en de sector wordt door de coronacrisis hard getroffen. Te denken valt aan manegebedrijven waar de manegelessen zijn stilgelegd en waar de kosten wel doorgaan, evenementen, wedstrijden en keuringen die zijn stilgelegd waardoor bedrijven en organisaties schade lijden, training- en africhtingstallen waar het werk deels is komen stil te liggen en de handels- en exportstallen die plots stil zijn komen te liggen. Ook bij serviceverleners en retailbedrijven is de handel stil komen te liggen.

De SRP is momenteel bezig met een inventarisatie onder de dragende organisaties. Het gaat om een inventarisatie van de impact van de sector en een inventarisatie van de vraag hoe om te gaan met de situatie in de periode na 6 april 2020.

Maatregelen

Niemand weet hoe lang de crisis zal duren. De maatregelen moeten ook nog worden uitgewerkt maar de hoofdlijnen van de maatregelen zijn bekendgemaakt. De komende periode worden de maatregelen uitgewerkt. De exacte uitwerking moet worden afgewacht. Met het niet betalen van belasting kan vandaag worden begonnen.

De voor de paardensector meest belangrijkste maatregelen (klik voor een korte uitleg per maatregel op de link naar het volledige artikel):

  • Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
  • Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
  • Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
  • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
  • Compensatieregeling getroffen sectoren

PAARDEN CORONAVIRUS IS NIET BESMETTELIJK VOOR MENSEN OF ANDERE DIERSOORTEN

Bij veel diersoorten inclusief de mens komen allerlei typen coronavirussen voor. In principe zijn die verschillende typen coronavirussen diersoort-specifiek en blijven dus doorgaans bij hun ‘eigen’ diersoort.

Zo hebben we bij het paard al een aantal jaren het ECoV = Equine Corona Virus (equine is een Engels woord voor paard). Dit virus komt voor bij veulens met en zonder diarree en soms ook bij volwassen paarden. Het kan koorts, gebrek aan eetlust, soms lichte koliek en diarree of slappe mest geven. Dit virustype is niet besmettelijk voor andere diersoorten en ook niet voor de mens. Het ECoV spreidt echter wel snel onder paarden, omdat het voor paarden onderling heel besmettelijk is en een korte incubatietijd kent (= tijd tussen in contact komen met het virus en het krijgen van ziektesymptomen). Veel paarden hebben echter helemaal geen last van de infectie.

Voor de paardenbezitter: de huidige coronavirusinfectie bij de mens (COVID-19) en het coronavirus bij het paard (ECoV) behoren dus vanuit het oogpunt van virusonderzoek wel tot de zelfde virusgroep, maar hebben in praktijk helemaal niets met elkaar te maken. De mens wordt niet ziek van het paarden-coronavirus en het paard wordt niet ziek van de mensen-coronavirussen.

Bovenstaande informatie is afkomstig van Prof.dr. Marianne Sloet van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. Het volledige artikel is te lezen op de website van de SRP.

Bron: Sectorraad Paarden (SRP)