Uitspraak Tuchtcollege en het gevolg van onbehoorlijk gedrag

0
1308
logo NWPCS

Onlangs deed het Tuchtcollege uitspraak in een tuchtzaak waarin een functionaris van het stamboek ervan beschuldigd werd zich onbehoorlijk en niet respectvol tegenover een tweetal andere functionarissen van onze vereniging te hebben gedragen. Het Tuchtcollege achtte het feit overtuigend bewezen en oordeelde dat de betreffende persoon een berisping moet krijgen. Omdat deze persoon inmiddels zijn lidmaatschap van de vereniging heeft opgezegd, is er vanuit het stamboek een aangetekende brief gestuurd dat deze persoon de komende 2 jaar géén lid kan worden van het stamboek en dat hem gedurende deze periode de toegang tot de showring en terreinen/gebouwen tijdens NWPCS evenementen wordt ontzegd. Het voorstel van het bestuur om deze maatregelen op te leggen werd unaniem door de ledenraad gesteund. Op verzoek van de ledenraad is tevens tot publicatie van deze casus overgegaan om aan iedereen duidelijk te maken dat wangedrag binnen onze vereniging niet wordt getolereerd.