Goedgekeurde Fokplan 2020 na CHK in werking

0
2151
LANGVENNEN NA AMAU
©Vivian Hesen

Onderstaand vindt u het goedgekeurde Fokplan 2020. Dit fokplan zal na de Centrale hengstenkeuring 2020 in werking worden gesteld.

Het Fokplan 2020 is ter goedkeuring op de ledenraad van 8 november 2019 aangeboden aan de ledenraad. In deze vergadering is gevraagd nog enige aanpassingen te doen, ook na aanleiding van enkele ingekomen stukken. Na deze aanpassingen is het weer terug gegaan naar de ledenraadsleden en gevraagd of er nog fundamentele aanpassingen gedaan moesten worden. Uiteindelijk is het hierboven gepubliceerde fokplan goedgekeurd.

Evaluatie

Het fokplan kent een rollende agenda. Elke twee jaar zal er een evaluatie plaats vinden om te kijken en te toetsen of het fokplan wel dan niet aanpassingen dient te krijgen. Deze evaluatie, zoals omschreven in het fokplan, zal plaats gaan vinden in 2022.