Verslag en notulen Ledenraadvergadering 8 november 2019

0
2244
LANGVENNEN NA AMAU
©Vivian Hesen

Op vrijdag 8 november kwam de ledenraad in vergadering bijeen.

In het besloten gedeelte kwam de tijdelijke schorsing van een functionaris van de vereniging aan de orde. Met de eerder unaniem door de ledenraad opgelegde schorsing wilde de ledenraad de betreffende functionaris dwingen om in gesprek te gaan met het bestuur van een afdeling, onder meer over het hoe en waarom van een aantal verrichte transacties.

De functionaris had een eerdere uitnodiging hiervoor meermaals geweigerd. In oktober heeft dit gesprek alsnog plaatsgevonden en kwam er de gevraagde duidelijkheid. Voor de ledenraad was de zaak hiermee afgedaan en kon de schorsing worden opgeheven.

Benoemingen

Er werden ook een aantal juryleden benoemd, te weten: Mascha Reijs, Marjolein van de Bosch en Berry Bakker.

Voor de rijtechnische commissie (RTC) gebruiksrubrieken werden Astrid de Vocht, Trudi Houwen, Elbert Koelewijn, Ad Beekman, Yvette Zoet en Dick Hols benoemd. De ledenraad wenst hen allen veel succes bij de uitvoering van hun taken.

Stamboekreglement

Na het besloten gedeelte ging men verder met het open gedeelte van de vergadering. Er waren geen insprekers.

Naar aanleiding van een wijziging van het moederstamboek moest voorts een kleine aanpassing plaatsvinden van het stamboekreglement.

Aan het reglement werd toegevoegd dat de kruising sectie B x sectie D wordt toegestaan en dat elke ‘maiden mare’ op DNA zal worden getest. Ook vond een kleine aanpassing plaats van het keuringsreglement, met betrekking tot de noodzakelijke veterinaire certificaten (VC1 en VC2).

Concept fokplan

Het concept fokplan werd door de Ledenraad nog aangehouden. Er zijn van diverse kanten nog goede aanvullingen gekomen (onder meer vanuit het jurycorps, de Welsh B Club en de afdelingsvergaderingen) en de Ledenraad vond het belangrijk om een aantal van deze aanvullingen nog in het stuk te verwerken. Het hoofdbestuur neemt deze taak op zich.

De begroting 2020 werd goedgekeurd. Voor wat betreft de concept tarieven 2020 werd het tarief voor “inschrijving veulen/pony geen NWPCS papier” door de Ledenraad verlaagd. Het voorstel was oorspronkelijk 38 euro inclusief BTW, dit werd echter bijgesteld naar 20 euro inclusief BTW.

Het idee van een livestream bij de hengstenkeuring werd door de ledenraad ook toegejuicht, maar men gaf prioriteit aan bovenstaand voorstel waarmee de deelname van niet-NWPCS geregistreerde dieren aan activiteiten van ons stamboek wordt bevorderd.

Licentie hengsten

Voorts gaf de ledenraad haar goedkeuring dat licentie hengsten voortaan ook in het basis hengstenboek mogen worden opgenomen.

Update 29-11-2019:

Bron: Ledenraad